PROGRAM:

Godzina 17.00 – Otwarcie

Godzina 17.05.
Robert Hojda – krótko o projekcie Tour de Konstytucja


Godzina 17.10.
Wprowadzenie do Tour de Konstytucja:
Katarzyna Wesołowska – Zbudniewek – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA,
Krzysztof Wolski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.


Godzina 17.20
Prezentacja programu i gości spotkania – Mirosław Michalski, KOD Łódź.


Godzina 17.25

Panel I. „Ucieczka z kina Wolność” – Obywatel i Konstytucja

Moderator: Anna Rakowska-Trela – dr hab. prof. nadzw. UŁ, adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Przewodnicząca Komisji Praworządności i Praw Człowieka ORA w Łodzi,
Bartosz Tiutiunik – adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Ewa Stompor-Nowicka – radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
Ewa Maciejewska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,
Dariusz Korneluk – prokurator, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.


Godzina 18.05

Panel II. „Przepraszam, czy tu biją?” – Obywatel i władza.

Moderator: Ewa Tyszko – dziennikarz, prezenter Toya TV,

Irena Laura Łozowicka – prokurator w stanie spoczynku, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
Piotr Kłoda – Niepokorni Obywatele,
Ryszard Lebioda – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.


Godzina 18.35

Panel III. „Ziemia obiecana” – zdrowie, edukacja, kultura, wymiar sprawiedliwości

Moderator: dr Andrzej Kompa – historyk, wykładowca akademicki, członek Komitetu Obrony Demokracji i Kampanii Przeciw Homofobii
Igor Tuleya – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Jacek Bieleński „Bielas” – muzyk, pisarz, aktor
Tomasz Karauda – lekarz
Marta Szymczyk – nauczyciel


Godzina 19.10
Podsumowanie spotkania
Katarzyna Wesołowska – Zbudniewek
Krzysztof Wolski
Mirosław Michalski
Dyskusje, rozmowy, integracja


Godzina 20.00
Zamknięcie spotkania


Honorowy patronat nad „Tour de Konstytucja.PL” objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

Łódzkie spotkanie „Tour de Konstytucja” organizują:

  • Komitet Obrony Demokracji
  • Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
  • Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Odział Łódź
  • Niepokorni Obywatele

Akcję wspierają:

  • Okręgowa Izba radców Prawnych w Łodzi
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
    Protest z Wykrzyknikiem