kalendariu-tk1


Jak to jest z tym Trybunałem Konstytucyjnym? Kto ma rację? Co, kto i kiedy zrobił? I jakie są tego konsekwencje? – wszystko w naszym kalendarium.
[ NAJEDŹ NA DATĘ BY ROZWINĄĆ ]

[accordion_slider id=”3″]

tk