___
Jolanta Gałkiewicz

Dnia 15 listopada, pod Urzędem Miejskim w Pabianicach, zebrały się wszystkie prodemokratyczne środowiska w naszym mieście, aby zaprotestować przeciwko izolowaniu Polski na forum międzynarodowym, demontażowi sektora publicznego, faszyzacji kraju i bezprawiu. Protest przebiegał pod hasłem „Stop dewastacji Polski”.

W zgromadzeniu zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji, wzięli udział mieszkańcy Pabianic, przedstawiciele PO, Nowoczesnej, SLD oraz ZNP. Przybyli również koledzy i koleżanki z łódzkiego KOD – u. W sumie doliczyliśmy się ponad 200 osób.

Na początku uczciliśmy pamięć Piotra Szczęsnego minutą ciszy i wysłuchaliśmy Preambuły do Konstytucji. Liczni mówcy wskazywali na rozmiary destrukcji w naszym kraju. Zebrani głośno wyrażali swój sprzeciw. Przechodnie zatrzymywali się zaciekawieni.

Ale byli też tacy, którzy próbowali zakłócić manifestację wulgarnymi okrzykami. Byli to młodzi zamaskowani mężczyźni , sądząc po stroju, prawdopodobnie ze środowiska Obozu Narodowo – Radykalnego. Spod Urzędu Miejskiego zebrani przemaszerowali na Stary Rynek, gdzie odbyła się druga część wiecu. Na trasie marszu ustawiła się kilkuosobowa kontrmanifestacja młodych ludzi, którzy wcześniej pokrzykiwali na zebranych.

Na zakończenie, Janusz Nagiecki, lider pabianickiego KOD, w mocnych słowach podkreślił oczekiwania obywateli wobec partii opozycyjnych – w imię wyższych celów winni się oni zjednoczyć, rezygnując z partyjnej rywalizacji. Nie ma innej drogi!

Zdjęcia: Piotr Kujawiński i Ewa Radowicz‎