Dziś swoją ostatnią drogę wyruszył Stanisław Napoleon Mecych. Przeżył 91 lat, dając świadectwo nieugiętości w czasach tworzenia się Solidarności, organizator strajku 14.XII.1981 r., internowany, współorganizator, autor i kolporter podziemnego pisma „Wolna Solidarność”, działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego oo. Jezuitów, współpracownik redakcji podziemnego pisma „Głos Łodzi”…

Życiorys Staszka dowodzi jego prawości, odwadze, bezkompromisowego trwania przy dążeniu do wolności, poszanowania praw człowieka i szacunku dla jego godności. Było dla nas zaszczytem wspólnie upominać się o te same wartościach w ostatnich latach, jako członkowie Komitetu Obrony Demokracji, który swoim członkostwem ubogacał.

To bardzo smutny dzień. Zapamiętamy Cię Staszku i wspominać będziemy ciepło. Twoje „to jełopa jest” w stosunku do pewnego prezesa, który do pięt Ci nie dorastał, to już znak rozpoznawczy, który dźwięczeć nam będzie w uszach zawsze.

Żegnaj Staszku, nasz cichy nauczycielu niezłomności.

_Mirek Michalski