___
Jerzy Morka

 

Przedświąteczna Środa z KOD-em to spotkanie z Panią Anną Saciuk-Gąsowską – historykiem sztuki, muzealniczką, kustoszem w Dziale Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi. Kuratorką wielu wystaw,. autorką kilkudziesięciu tekstów poświęconych sztuce i wykładowcą historii i teorii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a także członkinią ICOM.

Poświęcone było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wystawie, która zdaniem wielu polityków obecnej ekipy rządzącej powinna zostać zmieniona, „uzupełniona”, „poprawiona”, etc. etc. Pani Anna opowiedziała o swojej wizycie w muzeum. Opisała nam ją z perspektywy muzealnika i kustosza, dzięki czemu każdy z obecnych mógł spojrzeć na nią inaczej niż li tylko na przedmiot sporu politycznego i „gorący temat” medialny. W toku rozmowy poruszono również problem polityki historycznej państwa i jej wpływ na kształtowanie postaw społecznych i sposób jej obecności w procesie edukacyjnym. Nasz Gość umieścił gdańskie muzeum na tle innych, polskich i zagranicznych ośrodków muzealniczych, dzięki czemu naszkicowany został szerszy kontekst jego obecności i roli jaką może i powinno odgrywać.

Wywiązała się ciekawa dyskusja o polskim pojmowaniu historii, dwóch wyraźnie konkurujących ze sobą nurtach jej interpretacji oraz ich odzwierciedleniu w sztuce, literaturze i publicystyce. Frekwencja dopisała, a co więcej, padła też spontaniczna propozycja, natychmiast zaakceptowana i podchwycona przez zgromadzonych, aby łódzki KOD zorganizował wyjazd do Gdańska dla zwiedzenia Muzeum.

Zapisy prowadzi Zarząd Regionu. Termin wycieczki uzgodniono na 19 maja. Wszystkie szczegóły „techniczne” podane zostaną na naszej stronie www oraz facebooku (kod_lodzkie). Dodatkowych informacji można zasięgać dzwoniąc na numer 505 007 309 .

Spotkanie z Panią Anną Saciuk-Gąsowską zorganizowało Stowarzyszenie „Klub Pozytywnej Wyobraźni”, a prowadził je Jerzy Morka.