Spotkanie prowadziła Katarzyna Witek.

Bieżące wydarzenia KOD-owe

27-28.05 odbędzie się Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

 

Przekazano informację o organizowanym 06.05. w Warszawie marszu opozycyjnym  PO.

 

Bieżące wydarzenia edukacyjne

22.04 spacer i kawiarenka zwiedzanie Księżego  Młyna organizowane przez Dorotę.

 

26.04. w ramach LUD dr Marcin  Gołaszewski wygłosi wykład „Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech”, będzie mówił m. in. na temat wspierania demokracji, rozpowszechniania książek dot. historii,  geografii. Uzgadniano miejsce  wykładu, organizacją ma zająć się  Ela S.-S. i Damian.  Ela W.  wnioskowała  o  zorganizowanie  dużej imprezy   „pro unijnej” we  współpracy  z działaczami opozycyjnymi.  Ela W.  będzie odpowiedzialna za organizację debaty, która będzie częścią wspomnianej imprezy.  Zachęcano  do  pisania i publikowania  na stronie www KOD  REGION ŁÓDZKI. Damian i Marcin zaproponowali,  by we współpracy  z  Młodym KODem  przeprowadzić debatę młodych.  12.05. 18.00 Ela W.  organizuje spotkanie z tzw. ciekawą osobą, stwierdziła, że  nie potrzebuje pomocy, poinformowała, że szuka sali na to spotkanie.  2.06. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z dr  J. Sułkowskim.


Kasia prosiła o przedstawianie nowych pomysłów.

Lucjan proponował dyskusję nt. Jak chcemy żyć, dokąd chcemy iść, czy chcemy być indoktrynowani, czy i jakiej chcemy edukacji dla naszych dzieci. Zaproponował jako platformę do dyskusji stronę www  KODu. Wg niego w Polsce jest bardzo mizerna wiedza ekonomiczna, prosił o pomoc przy założeniu podgrupy na fb, otrzymał informację, że może mu w tym pomóc M. Michalska.

KOD Kultura i Sztuka – przypomniano o Manufakturze Recenzentów, proszono o pomoc dla Piotra, który sygnalizował brak nowych recenzji. KOD teatr – Ela S.-S. mówiła o spektaklu „Policjanci” w Teatrze Nowym realizowanym dla KODu, cena biletu 15 zł, do odbioru  w kasie. Po spektaklu spotkamy się z dyr. Dudkiem, będziemy rozmawiać nt. wartości. Termin spektaklu będzie znany  w najbliższym czasie.

Mówiono o organizacji Flash_Mobów, Piotr K. zapewnił, że F_M będą organizowane, gdy poprawi się pogoda. Stwierdził też, że warto, by uczestnicy F_M mogli rozdawać egzemplarze Konstytucji. Warto zastanowić się jaki byłby najdogodniejszy termin na organizację F_M. Dyskutowano na temat możliwości zamówienia druku Konstytucji, ewentualnych kosztów.

Edukacja w gminach. Gabrysia przekazała informację nt.  prowadzonych od pół roku spotkań dla rolników dot. nowych regulacji prawnych. Od maja będzie wprowadzona nowa tematyka m.in. dotycząca kredytów, ubezpieczeń, ustaw zdrowotnych. Powstanie broszura z informacjami na temat kredytów, również do udostępnienia elektronicznie.  Gabrysia mówiła, jak ważne jest docieranie do nowych sołectw, gdzie można by organizować spotkania z rolnikami. K. Witek zobowiązała się, że w tej sprawie skontaktuje się po świętach z Piotrem. Mówiono też, że trudno jest pozyskać lekarza na spotkania w gminach. Ela W. pytała Kasia o współpracę z KOD Tomaszowem Mazowieckim i Bełchatowem. Proponowano, by do rozwożenia ulotek pozyskać Włodka. Monika  zobowiązała się, że spyta w Izbie Lekarskiej  czy jest tam możliwe pozyskanie prelegenta-lekarza. Gabrysia mówiła, że kontaktują się z nią koderzy z innych województw z prośbą o wskazówki dotyczące organizacji edukacji w gminach Kasia zaproponowała, żeby zorganizować w Łodzi spotkanie grup „Edukacja” z całej Polski, należało by zorientować się jakie będzie zainteresowanie taką inicjatywą. Kasia przypomniała o KOD Kinie, padła sugestia, że na KOD Kino brak czasu. Maciek chciałby zorganizować KOD Kino, potrzebuje pomocy. W tej inicjatywie wesprze go Dorota M. Kasia przypomniała, że każde wydarzenie trzeba odpowiednio wcześnie zabezpieczyć budżetowo.  Maciek pytał co z Młodym KODem, stwierdził, że ludzie – jego zdaniem – odchodzą z Młodego KODu.  Usłyszał, że to nie jest moment na tego rodzaju rozmowę.

 PIKOD – Kasia martwi, że ludzie nie garną się do PIKODów, Ludek zadeklarował, że będzie organizował PIKOD – Śródmieście, omówiono sprawy organizacyjne, m.in. rozmawiano o kosztach namiotu dla PIKODu – Kasia sprawdzi koszty w/w.

23.04. z okazji Święta Książki KOD wypuści w Łódź książki z KODowej biblioteki.  Ela S.S.prosiła, żeby nie przekazywać do biblioteki książek starych. Kasia mówiła o pomyśle happeningu językowego, sprzeciwie wobec przemocy dotykającej obcokrajowców. Ela W. mówiła o  terminach spotkań na Gdańskiej, także o spotkaniach Młodego KODu, mówiła też, że młodzi ludzie odchodzą z KODu. K. Witek podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu. Protokół sporządziła E. Leśniowska.