28 lutego odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Omówiliśmy na nim kwestie związane z pozyskaniem nowej siedziby łódzkiego KOD przy ul. Piotrkowskiej 85. Oszacowalismy wysokość niezbędnych nakładów finansowych, oraz techniczne aspekty przeprowadzki.

Kolejnym tematem był nasz udział w kampanii samorządowej. Omówiliśmy działania zmierzające do organizacji wydarzeń i spotkań promujących udział w wyborach. Postanowiliśmy o współorganizowaniu przez nas wysłuchań kandydatów na radnych Sejmiku, a także debaty przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych, promujących kandydatów na radnych Rady Miejskiej. Ponadto omówliśmy sprawę druku i kolportażu stosownych materiałów informacyjnych, związany z wyborami samorządowymi.

Omówiliśmy też udział naszych członków w Obywatelskiej Kontroli Wyborów do lokalnych organów samorządu w ramach akcji prowadzonej przez KOD w całym kraju.
Na zakończenie zapoznaliśmy się z inicjatywą Zarządu Głównego, dotyczącą umieszczenia w Wikipedii hasła przedstawiającego dorobek poszczególnych Regionów KOD i ustalono ogólne ramy jego treści.

__Jerzy Morka