Nadchodzące święta są w tradycji europejskiej symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem…
 

Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki życzy wszystkim swoim Członkom, Sympatykom i wszystkim ludziom dobrego serca, żeby to wielkanocne przesłanie spełniło nam wszystkim pragnienie, że ludzie są dobrzy, przyzwoitość zwycięża zło, a… „ludzi dobrej woli jest więcej”.

 

Wszelkiej pomyślności w zdrowiu i życzliwości składa KOD Reg. Łódzki