Łódź, 06.07.18

Serdecznie gratulacje
Oświadczenie Zarządu Regionu KOD Region Łódzki

Dzisiaj podpisano wspólną deklarację o powstaniu Komitetu poparcia dla Hanny Zdanowskiej jako kandydatki na Prezydenta Łodzi w wyborach samorządowych na jesieni. Serdecznie gratulujemy Pani Prezydent i wszystkim sygnatariuszom tego historycznego porozumienia. Jednocześnie przypominamy, że nasi przedstawiciele już od jesieni ubiegłego roku starali się, by do wspólnego stołu zasiadło jak najszersze grono. Jednym z kroków wykonanych w tym kierunku była podpisana na początku łódzka deklaracja samorządowa. Ona jest spisana bardzo ogólnie, ale ta ogólność pozwoliła na to, by dzisiejsze wydarzenie było możliwe.

Przypominamy także, iż KOD w regionie łódzkim nie wystawi własnych kandydatów w komitecie, ale cieszy się, że może poprzeć wspólnego kandydata tak szerokiej koalicji. Nie możemy dać okroić tego fragmentu rzeczywistości Polski, który kochamy najbardziej, czyli Polski lokalnej, samorządowej, demokratycznej.

Gratulujemy wszystkim stronom porozumienia i jeszcze raz wołamy: bądźmy razem! KOD Region Łódzki będzie wspierał to porozumienie jako inicjator ruchu społecznego, który jednoczy wszystkie prodemokratyczne siły w regionie. Bądźmy razem ku przyszłości!

Zarząd Regionu KOD Region Łódzki