Na dzisiejszym zebraniu Zarządu Regionu rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji w Stowarzyszeniu i naszym regionie.

Omówiliśmy stan organizacji Obserwatorium Wyborczego. Dyskutowaliśmy także o budżecie i planowaniu wydatków. Zdecydowaliśmy o konieczności spotkania wszystkich ciał statutowych regionu.

Podsumowaliśmy informacje nt. zbliżającego się X Kongresu Kobiet, który w tym roku odbędzie się w Łodzi. W przyjętej uchwale ustanowiliśmy Katarzynę Witek – koordynatorkę KODowych wydarzeń na X Kongresie Kobiet w Łodzi – pełnomocniczką ZR w kontaktach z Kongresem. Wszystkich zainteresowanych wspólpracą przy tym wydarzeniu prosimy o informację na adres k.witek@kod-lodzkie.pl.

Bardzo prosimy o zaangażowanie i pomoc Kasi w przygotowaniach do naszej obecności w Kongresie.

Omówiliśmy też kilka propozycji, które chcemy przedyskutować z Wami podczas Środy z KODem w dniu 7 marca 2018 r.

Zarząd Regionu Łódzkiego
Komitetu Obrony Demokracji.