17 lutego br. odbyło się obiecane podczas Walnego Zebrania Członków SPOTKANIE PROGRAMOWE łódzkiego KOD.

Dorota Pastusiak przypomniała jakie propozycje działań zaproponowali członkowie podczas Walnego:

 • sprawa uczestnictwa młodzieży w działaniach prodemokratycznych i działaniach KOD (Henryk Panusz, Jerzy Morka, Janusz Nagiecki, Jarosław Szczepaniak, Stanisław Mecych, Damian Raczkowski),
 • problem ludzi nie mających możliwości oglądania programów telewizyjnych innych niż te nadawane przez telewizją publiczną (Marcin Skośkiewicz, Krystyna Szymczak Stanisław Mecych),
 • prośba Doroty Ceran o pomoc i wsparcie w pracy przy kanale Ceranpress, pokazującym manipulacje państwowych programów informacyjnych,
 • apel Andrzeja Kuleszy o noszenie na co dzień znaczków KOD,
 • konieczność większego zaangażowania się w wychodzenie i organizowanie osób w mniejszych miejscowościach, na wsiach poprzez flashmoby, patyczaki, rozmowy z sąsiadami (Beata Zielińska),
 • Katarzyna Lehman przedstawiła pomysł Katarzyny Zuchowicz jako wart stosowania [ zobacz szczegóły ]
  Na finiszu kampanii, by pokonać Andrzeja Dudę: z pompą i szumem, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, przypomnieć Polakom, jak 1 maja 2004 roku wchodziliśmy do UE i jakie korzyści przyniosło nam to członkostwo. Święto Konstytucji 3 Maja połączyć w jeden blok i zorganizować duże uroczystości, imprezy, koncerty, wywiady. Wykorzystać wszelkie możliwe sposoby i środki, żeby uświadomić Polakom jak ważne jest nasze członkostwo w UE, że jesteśmy nie tylko Polakami, ale również obywatelami Unii. Byłoby dobrze, gdyby udało się w obchody zaangażować znane osobistości i autorytety, ludzi kultury i sztuki. W programie obchodów znajdzie się miejsce dla rozmaitych gatunków i rodzajów współczesnej muzyki.

 

Najważniejsza część spotkania programowego KOD to WYBORY PREZYDENCKIE 10 maja (I tura) i 24 maja (II tura), czyli odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy. Janusz Nagiecki przedstawił program w postaci prezentacji.

Podstawą naszych działań powinno być:

 • działanie profrekwencyjne, jak największa liczba obywateli powinna iść na wybory.
 • działania wspierające kandydatów prodemokratycznych – naszym celem jest popieranie wszystkich kandydatów prodemokratycznych (niezależnie od tego, jakie każdy z nas ma sympatie polityczne).

Ulotki są już dostępne w siedzibie na Gdańskiej 29, do odbioru w środy i piątki w godzinach 15-18. Kolejne będą drukowane.
Należy zaangażować jak największą liczbę osób do rozprowadzania ulotek, rozwieszania banerów (jak najszybciej musimy wszyscy zaangażować się w tworzenie katalogu miejsc na banery i plakaty), rozmowy z ludźmi, organizowanie spotkań informujących o konieczności udziału w wyborach i głosowanie na prodemokratycznego kandydata.  Dotyczy to całego regionu łódzkiego, więc też małych miast i wsi. Powinna być możliwość organizowania w gminach spotkań ze znanymi osobami, aby przyciągnąć większą niż dotychczas liczbę mieszkańców oraz osoby wciąż niezdecydowane, na kogo oddadzą głos. Apelujemy do członków i sympatyków KOD o pozyskanie chętnych do współpracy poza Łodzią i Pabianicami, w innych gminach i powiatach.
W ulotkach i wypowiedziach należy wykorzystać emocje nasze i czytającego, ale bez ubliżania; dowcip a nie – obrażanie.

 

Program dalszego działania łódzkiego KOD na lata 2020-2022 przedstawił Mirosław Michalski wykorzystując prezentację przedstawioną na Walnym i na stronie www.

KOD A SCENA POLITYCZNA,

 • obywatelska obserwacja wyborów
 • działania profrekwencyjne

MEDIA

 • KOD przeciwko TVP /w tym skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości/,
 • Kongres mediów lokalnych,
 • FESTIWAL OBROŃCÓW DEMOKRACJI (Krzysztof Dudek) propozycja aby odbył się 4 czerwca w Święto Demokracji, w dzień gdy odbywają się nasze pikniki europejskie. Znani ludzie, w tym Krzysztof Skiba wstępnie zgodził się uczestniczyć w festiwalu. Muzyka, zabawa, happeningi, wszystko związane z naszym przywiązaniem do wolności i demokracji.

KOD A MIASTO ŁÓDŹ

 • Innowacje demokratyczne oparte na dialogu, w dyskusji była mowa o panelach obywatelskich (pierwszy będzie o zieleni miejskiej), udział społeczników na posiedzeniach Komisji i Rady Miejskiej (Damian Raczkowski).

PROJEKT: ZAUFANIE

 • Język norm prawnych, często jest trudny dla prawników, a tym bardziej dla przeciętnego człowieka.
 • Prawo do prawdy, dyscyplinowanie polityków, żeby byli odpowiedzialni za słowa oraz prawdziwość swoich obietnic i wypowiedzi.

INNE DZIAŁANIA

 • Federacja Demokratyczna, nawiązanie współpracy z organizacjami samorządowymi w Łodzi i regionie.
 • Tablica /skwer/ im. Piotra Szczęsnego,
 • Przegląd Obywatelski, współpraca z Dorotą Ceran i wyszukiwanie w prasie krajowej i zagranicznej najciekawszych tekstów.
 • Sponsoring Demokratyczny /Krzysztof Dudek/ darczyńcy przekazują fundusze najchętniej na określony cel.

REKONSTRUKCJA
Odnowienie kontaktów z innymi organizacjami KOD w regionie i ścisła współpraca z nimi.

W dyskusji poruszano sprawy:

 • poparcia komitetów wyborczych kandydatów przez KOD (Katarzyna Knapik) – oficjalnie stowarzyszenie udziela poparcia wszystkim komitetom prodemokratycznym,
 • adminowanie strony internetowej fb, prośba o zgłaszanie się chętnych do współpracy, przypomnienie o przestrzeganiu regulaminu na stronie i niehejtowanie oraz sprawa zawieszenia osoby, która nie przestrzega regulaminu (Jerzy Friedrich, Dorota Pastusiak)
 • prośba o wzajemny szacunek, kulturę wypowiedzi w postach, na ulotkach, bannerach (Eliza Susdorf, Andrzej Kompa, Mirosław Michalski)
 • pomagamy komitetom, ale o pomoc nie zabiegamy (Ewa Stompor-Nowicka)

Gościem spotkania był przedstawiciel łódzkiego sztabu wyborczego Szymona Hołowni, Staszek Roszczyk, który prosił łódzkich koderów o zaangażowanie się w kampanię prezydencką jego kandydata. Przekazał również zaproszenie na spotkanie i oficjalne otwarcie biura (Al. Kościuszki 1) w dniu 21 lutego (piątek) w Stajni Jednorożców od godz. 13.00.

_ Gabriela Sławińska

Zdjęcia: Michał Stolarski & Małgorzata Michalska