30 czerwca br. odbyło się zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Omówiono na nim sprawę referendum w Krośniewicach i ustalono, że należy zadbać o zapewnienie obecności niezależnych obserwatorów w tamtejszych komisjach wyborczych. W tym celu nawiązano współpracę ze stosownymi organizacjami i osobami prywatnymi.

Podjęto również kwestię spotkania z Lechem Wałęsą w Pabianicach. Przedyskutowano związane z nim problemy logistyczne i organizacyjne. Ustalono, jakie działania należy podjąć w celu zapewnienia właściwego jego przebiegu. Podjęto decyzję o wynajęciu telebimu, formach oprawy graficznej oraz zabezpieczeniu tego wydarzenia. Pamiętajcie, by się zapisać dzwoniąc na nr tel: ☎️ 503-406-231

Pamiętając o tradycji PIKODÓW, Zarząd postanowił kontynuować ich organizowanie (niedziele w godzinach popołudniowych), ale w nieco zmienionej formie, uwzględniającej formułę „hyde parku”. Ponadto uznano, że powinny mieć one charakter ogólnopolski, a zatem korelować z innymi, organizowanymi w całym kraju. Propozycję tę postanowiono przedstawić na Forum Regionów.
Osoby chętne do pomocy w organizacji PIKodów prosimy o kontakt mailowy: biuro@kod-lodzkie.pl lub o telefon: 729 055 219

Uznano również, że warto kontynuować otwarte spotkania z politykami z naszego regionu. Zorganizowanie pierwszego z nich ustalono wstępnie na połowę sierpnia. Zarząd stanął na stanowisku, że potrzebna jest stała współpraca z innymi prodemokratycznymi organizacjami obywatelskimi i należy podjąć w tej sprawie rozmowy.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie i pozytywne przegłosowanie propozycji wzięcia przez łódzki KOD udziału w tegorocznych Igrzyskach Wolności. Prawdopodobnie zaprosimy do dyskusji nad Prawem do Prawdy, prawem do wolnych mediów. Szczegóły już wkrótce.