10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Poświęcono je sprawom bieżącym, oraz długofalowym planom działania.

Ustalono termin i sposób organizacji uroczystości upamiętniającej tragiczną śmierć Pawła Adamowicza.

Przyjęliśmy założenie, że galopująca inflacja, drożyzna i drastyczny spadek poziomu życia Polaków wymagają prowadzenia poświęconej im stałej kampanii informacyjnej, tłumaczącej w przystępny sposób, jakie są tego źródła i kto ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację. Zarząd uznał, że do akcji tej powinni włączyć się politycy i partie opozycji demokratycznej. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów do mniejszych miejscowości, gdzie warto organizować spotkania ze znanymi uczestnikami życia publicznego, mieszkańcom zaś dostarczać rozmaite materiały edukacyjne i ulotki. Ożywienie ruchów obywatelskich na prowincji ma bowiem kluczowe znaczenie dla poszerzania elektoratu i generowania aktywnych działań prodemokratycznych. W tym także akcji pozyskiwania osób, które zasiądą w komisjach wyborczych dla dopilnowania rzetelnego przeprowadzenia wyborów. Uzgodniliśmy, że zajmiemy się nakręceniem spotu, który można wyświetlać na telebimie.
Za pierwszy miesiąc jego wyświetlania zapłaci łódzki KOD, a za kolejny Koalicja Obywatelska.
Zarząd ustalił, że oprócz wykorzystania banerów i innych tradycyjnych form przekazu, zasięgnie informacji w sprawie możliwości umieszczania wytwarzanych przez nas treści na citylightach.
Niezmiennie zapraszamy po odbiór ulotek i plakatów DROŻYZNA+ (do kolportażu w dowolnych miejscach) do naszej siedziby, w każdą środę na ul. Gdańską 29 w godz. 16-18.

Uznaliśmy, że kolejnym ważnym tematem, którym należy się zająć, jest inwigilacja obywateli przez system Pegasus. Sprawę tę należy nagłaśniać, aby prawda dotarła do jak największej liczby osób – także, a raczej przede wszystkim, do wyborców PiS-u.

Jako, że do kontroli wyborów w kraju potrzeba ok. 60 tys. Członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów, ważne jest rozpoczęcie organizowania dla nich stosownych szkoleń w metropoliach, mniejszych miastach i na wsiach. Jest to zadanie, w którym łódzki KOD będzie wspierał wszystkie siły demokratyczne, a rekrutację rozpoczniemy już podczas pierwszych wyjazdów w teren. Możliwe jest także zorganizowanie szkoleń online.

Jak co roku, łódzki KOD zorganizuje wydawanie ciepłych posiłków dla wolontariuszy WOŚP. Ustalono szczegóły tegorocznej akcji, przygotowanie lokalu i zakres odpowiedzialności osób, które podjęły się jej zorganizowania. Zapraszamy wszystkich wolontariuszy WOŚP 30 stycznia na ciepły posiłek na OffPiotrkowską w godzinach: 10-18.

Zarząd Regionu przyjął też jednogłośnie uchwałę w sprawie terminu zorganizowania Walnego Zebrania Członków. W związku z ograniczeniami, które narzuca pandemia, jego termin ustalono do 12 czerwca 2022 r. [ zobacz: Uchwała nr 37/01/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. ws. przesunięcia terminu Walnego Zebrania Członków ]

Zarząd stanął na stanowisku, że w przyszłych wyborach koniecznością jest stworzenie jednej wspólnej listy opozycji demokratycznej. Wystąpimy z taką propozycją do poszczególnych partii politycznych. Region Łódzki zwróci się do pozostałych Regionów i Zarządu Głównego z wnioskiem, aby nasze stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie oficjalne stanowisko i wezwanie, skierowane do partii opozycyjnych.

Wszyscy członkowie Zarządu pragną gorąco podziękować osobom, które podczas demonstracji przeciwko „lex TVN” odpowiedziały na wezwanie przewodniczącego Zarządu i hojnie wsparły nas finansowo. Dzięki Wam możliwe dofinansowanie zakupu odpowiedniego, nowoczesnego nagłośnienia, podestu dla mówców, mikrofonów, materiałów informacyjnych, a także opłacenie banerów, telebimów i citylightów.

_Jerzy Morka