24 X 2023 r. odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Mirosław Michalski poinformował o konieczności wyprowadzki z lokalu przy Gdańskiej 29 i stanie poszukiwań nowego lokalu dla siedziby ZR. Ustalono, że wybrani członkowie ZR dokonają wizytacji proponowanych pomieszczeń i w zależności od ich stanu technicznego oraz wysokości czynszu ustalą, które z nich powinniśmy przejąć. Następnie omówiono sposoby aktywizacji nowo pozyskanych pięciorga członków KOD i włączenia ich w bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Przedyskutowano przebieg prac w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów, oraz propozycje spotkania z obserwatorami OKW i podziękowanie im za udział w w/w akcji.

Kolejną kwestią była sprawa wyrażenia wdzięczności darczyńcom za wsparcie KOD Regionu łódzkiego. Ustalono, że do każdego z nich zostaną wysłane podziękowania drogą elektroniczną.

Członek Zarządu Michał Stolarski zgłosił rezygnację z funkcji skarbnika ZR. Rezygnację przyjęto.

  • _Jerzy Morka