Zarządu Regionu Łódzkiego KOD spotkał się online na comiesięcznym zebraniu 5 marca br.

Uczestniczyli w nim Piotr Kłoda, Małgorzata Michalska, Mirek Michalski, Jerzy Morka, Janusz Nagiecki, Elżbieta Sardecka-Sokół i Katarzyna Witek. Gościem na nim była Jolanta Budzińska, członkini Komisji Rewizyjnej.

Jednym z głównych tematów była dystrybucja nowej edycji gazetek (pliki tu do pobrania) do masowego rozdawania. Poprzedni nakład rozszedł się w ilości 9 tysięcy sztuk. Zostały one podzielone zgodnie z zamówieniami i rozesłane do członów łódzkiego KOD z całego województwa. Będą rozdawane w wielu miejscowościach. Koszt druku w 50% nakładu pokrył Zarząd Główny.

Omówiono także kwestię konieczności zwiększenia aktywności w internecie i na naszym fanpage’u. Bieżące informacje z autorskimi komentarzami, zapraszanie do wymiany uwag i poglądów – ważne jest poznanie opinii członów grupy KOD regionu łódzkiego na temat aktualnych wydarzeń. Planujemy także jest nawiązanie nowych kontaktów, jak choćby z prężnie działającą inicjatywą Extinction Rebellion i inne formalne i nieformalne grupy aktywności. Zależy nam też na rozszerzeniu zakresu poruszanych w grupie FB tematów oraz wzbogacenie o nowe formy publicystyczno-literackie.

Ustalono również plany na Dzień Kobiet oraz postanowiono, że Region włączy się we współorganizowanie projektu Tour de Konstytucja z Fundacją KORD, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Lex Super Omnia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Fundacją Helsińską, Funduszem Obywatelskim im. H. Wujca, Strajkiem Kobiet i Protestem z Wykrzyknikiem pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Na zakończenie, Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Gabrieli Sławińskiej z funkcji Sekretarza Zarządu i członkostwa w ZR. Bardzo dziękujemy Gabrysi za Jej udział w działaniach Zarządu i mamy nadzieję na dalszą serdeczną współpracę.

_W imieniu Zarządu Regionu: Jerzy Morka, Mirek Michalski