Czas pandemii nie może być powodem, żeby praca i aktywność naszej kodowej grupy zamarła. Czas jest gorący, zatem potrzebny jest namysł nad tym, jak w tej trudnej sytuacji funkcjonować. Pozostają też te mniej spektakularne obowiązki, których funkcjonowanie stowarzyszenia wymaga ze względów formalnych.

W poniedziałek, 26.10.2020 r. odbyło się (on-line) zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Podstawowym i najważniejszym tematem były oczywiście przetaczające się przez Polskę i województwo łódzkie protesty, których powodem jest tzw. orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego. I choć zgadzamy się wszyscy, że tzw. wyrok wydany przez organ, który niezależnym nie jest, bezstronnym tym bardziej i wykonuje zalecenia prezesa PiS, nie ma mocy obowiązującej, to wywołać miał efekt mrożący. I to mu się udało. Strach lekarzy przed karą jest o tyle zrozumiały, że podległe PiS służby z całą pewnością będą nękały, oskarżały i stawiały w stan oskarżenia. Ten sam lęk musi dotknąć kobiety. Wielkie protesty, których jesteśmy świadkami z jednej strony pokazują niezwykłą odwagę naszych Pań w walce o wolność wyboru, z drugiej jednak obawę przed karą za nieuznawanie narzucanych norm światopoglądowych.

Włączyliśmy się w pomoc protestującym. Przedstawiciele Zarządu Regionu są w stałym kontakcie z współtworzącymi protesty formalnymi organizacjami i nieformalnymi grupami aktywistek i aktywistów.

 

W czasie zebrania Zarządu omówiliśmy dalsze plany, ale tych, ze względów oczywistych, w tej relacji nie opiszemy. Z pewnością już niebawem pojawi się w obiegu kilka z przygotowywanych projektów. Ustaliliśmy m.in. – tego nie trzeba okrywać dyskrecją – konieczność intensyfikacji działań w mediach społecznościowych. Od dawna łódzkie działania, polegające na tworzeniu mniejszych, lub większych projektów filmów z przeznaczeniem do internetu pojawiają się cyklicznie. Będą nowe, uwzględniające potrzeby chwili. Będą też nowe materiały drukowane, na których kolportaż mamy pomysł. Nie będzie on wymagał wychodzenia na ulicę i kontaktów z innymi ludźmi. Czas COVID wymaga szczególnej ostrożności i nie narazimy żadnego z naszych członków i sympatyków na niebezpieczeństwo. To w ogóle jest czas wielu indywidualnych decyzji, bez namawiania i nawoływania do określonych rodzajów aktywności.

Poważnym problemem staje się budżet Regionu i całego Stowarzyszenia. Tworząc własne wydarzenia mogliśmy prowadzić zbiórki publiczne. Były one znaczącym sposobem na pozyskiwanie środków na realizację następnych projektów i działań. Druki, opłaty za siedzibę, zakupy materiałów niezbędnych do stworzenia transparentów, zakup nowych mikrofonów w miejsce uszkodzonych, paliwa do agregatu prądotwórczego, bez którego nie byłoby często nagłośnienia na pikietach. To wszystko kosztuje, choć zdawać by się mogło, że po prostu jest. Opłacanie składek także pozostawia wiele do życzenia. Na zebraniu szukaliśmy sposobów na pozyskiwanie środków pieniężnych.  Podejmiemy próby zasilenia budżetu. Nie mamy jednak pewności co do ich skuteczności. Wybaczcie szczerość.

Jeśli jednak zechcecie Państwo wesprzeć działania łódzkiego KOD, to prosimy o wpłaty na konto numer 30 1950 0001 2006 7267 0847 0008, koniecznie wpisując w tytule przelewu ”Darowizna na cele statutowe łódzkiego KOD”. Będziemy wdzięczni za wsparcie i obiecujemy rzetelnie rozliczyć się z wpłat i przyłożyć największą troskę o skuteczność działań, które dzięki tym środkom przeprowadzimy.

Zapadła podczas zebrania decyzja o konieczności zorganizowania spotkania dla osób zainteresowanych – oczywiście online.  Przygotujemy dla Państwa link, dzięki któremu możliwe będzie dołączenie w przekazanym terminie do spotkania.

Ostatnim tematem zebrania była konieczność wyznaczenia spośród członków Zarządu Regionu łódzkiego przedstawiciela w Radzie Regionów KOD. W wyniku zgłaszania kandydatur i przeprowadzonego głosowania do grona tego, z Regionu Łódzkiego dołączy Małgosia Michalska. Gratulujemy.

Drodzy, ostatnie, ale i najbliższe dni to gorący, pełen emocji i aktywności czas. Zachowajcie się w zdrowiu, bądźcie mądrze aktywni. Nie ryzykujcie ponad miarę, bo jesteśmy wciąż i – to pewne – długo jeszcze będziemy potrzebni w przestrzeni publicznej.

_ Zarząd Regionu Łódzkiego KOD