24 listopada br. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Omówiono na nim zaplanowaną na 26 XI 2021 r. uroczystość poświęconą szóstej rocznicy powstania Komitetu Obrony Demokracji i udział w nim naszych przedstawicieli.

Następnie dokonano analizy spotkania z przedstawicielami partii opozycyjnych z 13 XI br. Ustalono, że koniecznym jest nadanie i promowanie wspólnej narracji medialnej wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Zadanie KOD-u polega na zainspirowaniu do takiej współpracy, zachęcaniu do jej urzeczywistniania poprzez stworzenie kanałów przekazu, uruchomieniu mediów niezależnych, przekazujących prawdziwy obraz rzeczywistości i, kiedy to potrzebne, pełnienie roli przedstawiciela społeczeństwa, wyrażającego potrzebę doprowadzenie do działania wspólnego i w porozumieniu wszystkich sił dążących do odsunięcia PIS-u od władzy.

Elementem tej akcji powinno być podkreślanie zjawiska szalejącej drożyzny i uświadamianie społeczeństwu jej źródeł oraz związanych z nią zagrożeń dla codziennego bytu Polaków.
Służyć temu będzie publikowanie w mediach społecznościowych krótkich filmów jej poświęconych, rozpowszechnianie w kraju ulotek i innych materiałów drukowanych, wystawianie bannerów, citylightów etc., których motywem przewodnim będzie „Drożyzna+”. Finansowanie tego przedsięwzięcia powinny wziąć na siebie partie polityczne, ale też podmioty społeczne i zainteresowane jednostki.

Po raz kolejny postanowiliśmy przeprowadzić przedświąteczną zbiórkę prezentów dla dzieci uchodźców mieszkających w Grotnikach. Prezenty można przynosić 8, 11 i 15 grudnia. Co przynieść, w jakim wieku sa dzieci, w jakich godzinach dyżurujemy przeczytasz tu: Zbiórka prezentów dla dzieci uchodźców z Grotnik – KOD

Postanowiono, że jak co roku, łódzki KOD weźmie udział w finale WOŚP. Zorganizuje wydawanie ciepłych napojów i posiłków dla wolontariuszy Orkiestry.

Zbliża się koniec kadencji obecnego Zarządu oraz walne zebranie wyborcze. Z racji pandemii i ograniczeń z nią związanych, prawdopodobnie nie będzie możliwości jego przeprowadzenia w terminie przewidzianym w statucie. W związku z tym możliwe jest przedłużenie kadencji Zarządu o 2-3 miesiące. Decyzja o przesunięciu terminu walnych zgromadzeń zapadnie w wyniku wspólnej dyskusji Rady Regionów i Zarządu Głównego. O wynikach tej narady poinformujemy Państwa bezzwłocznie.

_Jerzy Morka