23 lutego br. odbyło się zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Jednym z poruszanych zagadnień było organizacja obywatelskiej kontroli wyborów parlamentarnych. Akces do tego przedsięwzięcia zgłosiły wszystkie demokratyczne partie opozycyjne oraz liczne organizacje społeczne. Dla ułatwienia, zracjonalizowania i skutecznego zarządzania tą akcją przeznaczona będzie aplikacja, która pozwoli odpowiednio obsadzić poszczególne komisje wyborcze w całym kraju ich członkami, mężami zaufania i obserwatorami.
Zarząd przyjął uchwały o powierzeniu funkcji koordynatorów ds. projektu OKW w odpowiednich powiatach Beacie Wasilewskiej i Anicie Paturze.  Krzysztofowi Bronowskiemu i Ewie Wąsak zaś stanowiska zastępców koordynatora OKW na terenie Regionu Łódzkiego KOD.

W toku dyskusji omówiono kierunki aktywizacji działań KOD,  organizowanie PIKOD-ów, akcji ulotkowych, wyjazdy do mniejszych miast, druk banerów, wykorzystanie telebimów, publikację spotu zachęcającego do wpłacania 1% podatku na KOD, etc.

Zarząd przyjął także stanowisko w sprawie konieczności stworzenia jednej wspólnej listy wyborczej partii opozycyjnych i zwrócił się do Zarządu Głównego KOD, aby wydał on w tej sprawie jasne i jednoznaczne oświadczenie.

_Jerzy Morka