28 czerwca w naszej siedzibie przy Gdańskiej 29 odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Omówiono na nim przebieg Walnego Zjazdu Delegatów oraz uchwały podjęte przez WZD. Członkowie Zarządu wyrazili poparcie dla uchwały WZD w sprawie jednej wspólnej listy opozycji i praktyce uwiarygodniania kandydatów, tak aby na listach nie znalazły się osoby współwinne psuciu państwa prawa. Za potrzebną i właściwą uznali także uchwałę WZD o zniesieniu limitu kadencyjności.

Kolejnym punktem dyskusji była Obywatelska Kontrola Wyborów. Omówiono wyniki sondaży dotyczących poparcia dla partii politycznych. Ustalono, że do udziału w wyborach należy przekonać młode kobiety, które zazwyczaj nie głosują. Zważywszy na nowe przepisy dopuszczające tzw. mikrokampanie i brak ciszy wyborczej, ZR uznał, że należy stwarzać warunki i zachęcać do prowadzenia mikrokampanii przez naszych członków i sympatyków. Omówiono postulat, aby osoby mieszkające na stałe poza dużymi miastami, głosowały w rodzinnych miejscowościach. W ten sposób zwiększa się szansa wygranej opozycji w okręgach, w których dotąd dominowało PiS.
Ustalono, że promocja OKW będzie organizowana na łódzkich ulicach. Materiały promocyjne, ulotki, banery i inne druki ulotne zostaną sfinansowane ze środków Regionu Łódzkiego. Uzgodniono też zakup stosownych znaczków, gadżetów.

Kolejnym tematem, którym zajął się ZR była organizacja szkolenia „Manifestacje”, rozdysponowanie przyznanych na nie funduszy i niezbędne zakupy. Ustalono, że zajęcia odbędą się w dniach 11-12 lipca o godz. 18.00

Zarząd zaakceptował przedstawienie przedstawicielom partii opozycyjnych w Regionie Łódzkim tzw. „Deklaracji o nieagresji”, która powinna zostać możliwie jak najszybciej przez nich podpisana. Deklaracja służyć będzie umocnieniu zgodnego i wspólnego frontu sił demokratycznych, a celem tego jest wygranie wyborów parlamentarnych w październiku 2023 r.

Na zebraniu omówiono także przygotowania do zorganizowania przez KOD Region Łódzki panelu na tegorocznych Igrzyskach Wolności i poczyniono po termu stosowne ustalenia.

___Jerzy Morka