23 listopada 2023 r. odbyło się zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD.

Omówiono sprawy związane z przeprowadzką do nowej siedziby. Zapoznano się z listą dostępnych lokali, ich stanem technicznym oraz wysokością opłat. W przypadku jednego z nich postanowiono wszcząć procedurę jego pozyskania.

Na poprzednim zebraniu Michał Stolarski, członek Zarządu Regionu, złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu. Zarząd zaproponował Ewie Wąsak przejęcie jego funkcji członka ZR oraz Skarbnika Regionu. Po uzyskaniu jej zgody, Zarząd Regionu głosami wszystkich obecnych podjął uchwały o powołaniu Ewy Wąsak na członkinię Zarządu Regionu Łódzkiego KOD, o powierzeniu jej funkcji Skarbnika oraz o wydaniu upoważnienia RODO, dającego jej dostęp do bazy członkowskiej.
Podjęte uchwały:

Dyskutowano również stanowisko ZRŁ KOD w sprawie nadchodzących wyborów samorządowych.

W związku z nadchodzącym Dniem Praw Człowieka i Obywatela, do reprezentowania ZRŁ KOD oddelegowano członka Zarządu Krzysztofa Dudka.

Omówiono również sprawy związane ze Zjazdem Delegatów KOD w dniach 1-3 grudnia br. oraz z zorganizowaniem tradycyjnej Wigilii z KOD-em.

_Jerzy Morka