29 maja 2024 r. w naszej siedzibie przy Piotrkowskiej 85 odbyło się kolejne zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD

Omówiliśmy zagadnienia:

  • Organizację pracy w biurze.
  • Ustaliliśmy, że potrzebne jest stworzenie nowej formuły spotkań. Mirek Michalski zaproponował, aby udostępniać nasz lokal organizacjom społecznym i obywatelskim niemającym własnej siedziby. Elżbieta Sardecka-Sokół wystąpiła z pomysłem organizowania jednego spotkania w miesiącu przeznaczonego dla szerokiej publiczności (np. spotkanie z ciekawym człowiekiem, wykłady – J. Płóciennik o „Muminkach”, etc.).
  • Organizację spotkania dla obserwatorów OKW.
    Wstępnie wyznaczono je na 14 czerwca br. Omówilismy kwestie związane ze sposobem jego przeprowadzenia, cateringiem, etc.
  • Wybory do PE. Rozdawanie ulotek, znaczków i chorągiewek z zapasów ZRŁ. Ustaliliśmy, że od 2 czerwca zbierać będziemy podpisy pod ogólnopolską inicjatywą KOD, aby dzień 4 czerwca ustanowić świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.
  • Przewodniczący zapoznał Zarząd z tegoroczną formułą Igrzysk Wolności. Zarząd uznał, że weźmiemy w nich udział i jako KOD Łódzki zorganizujemy na nich dwa panele. Zebrani podawali własne, jeszcze bardzo ogólne pomysły dotyczące ich kształtu. Ustaliliśmy, że kwestie związane z konkretnymi ustaleniami dotyczącymi ich zorganizowania omówimy na kolejnych zebraniach.