Czerwcowe zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD, które odbyło się 15.06) poświęcono głównie omówieniu trzech następujących zagadnień:

  1. Uczestnictwo Regionu w projekcie Manifestacje.pl.
  2. Uczestnictwo w tegorocznych Igrzyskach Wolności.
  3. Uczestnictwo w projekcie promującym 25 urodziny Konstytucji RP.

Ad 1. Projekt Manifestacje pl. jest dotowany z Funduszy Norweskich. Ma on na celu przeszkolenie uczestników w szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z organizacją manifestacji. Warunkiem uczestnictwa w nim jest zorganizowanie warsztatów. Mają one postać zarówno tradycyjną jak i online. Są one podzielone tematycznie. Ma ich być 5 a każdy z nich będzie trwał 2h. Cykl warsztatów rozpocznie się po wakacjach. Uczestniczyć w projekcie mogą koderzy, przedstawiciele NGO-sów, a także osoby niezrzeszone w żadnych organizacjach.
Przeprowadzenie warsztatów zgodnie z zaleceniami organizatorów daje Regionowi możliwość pozyskania funduszy na zakup sprzętu takiego jak głośniki, laptop, mikrofony etc.
Podczas zebrania Zarządu poczyniono wstępne ustalenia dotyczące organizacji oraz naszego uczestnictwa w w/w projekcie.

Ad 2. Nasze tradycyjne już uczestnictwo w Igrzyskach Wolności członkowie Zarządu uznali za oczywiste. Przeprowadzono dyskusję poświęconą tematom, które chcemy na nich poruszyć. Wstępnie zaproponowano także osoby, które chcielibyśmy na nasz panel zaprosić. Ustalono, że ostateczny jego kształt podamy po ustaleniu konkretnej tematyki oraz możliwości uczestniczenia w nim zaproszonych gości.

Ad 3. Rozmawiano o projekcie promocji Konstytucji. Członkowie Zarządu zastanawiali się i dyskutowali nad tym, czy poszczególne eventy, takie jak pikniki, spotkania z vipami, happeningi etc. warto organizować przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w Łodzi zaś skoncentrować się na podejmowaniu tematyki drożyzny, inflacji i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Polaków.

Przed zebraniem podjęliśmy uchwałę w sprawie przeniesienia Walnego Zebrania Członków na okres powakacyjny, czyli wrzesień albo październik 2022 r.

_Jerzy Morka