Poniedziałek, 10.02.2020 r. był pierwszym dniem kiedy nowo wybrane władze statutowe KOD Region Łódzki zebrały się na wspólnym zebraniu. Zarząd wraz z Sądem Koleżeńskim i Regionalną Komisją Rewizyjną zdecydował o wewnętrznym podziale kompetencji i przyjął uchwały o ukonstytuowaniu się w składzie:

Zarząd regionu:

 • Mirosław Michalski – Przewodniczący Zarządu Regionu, odpowiedzialny za koordynację,  kontakty zewnętrzne, media
 • Katarzyna Witek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu
 • Gabriela Sławińska – Sekretarz, osoba odpowiedzialna za  komunikację pomiędzy grupami lokalnymi województwa łódzkiego
 • Dorota Pastusiak – Skarbnik, osoba odpowiedzialna za sprawy członkowskie
 • Małgorzata Michalska – odpowiedzialna za sprawy IT (stronę internetową regionu, administrowanie grupą FB i fanpage) oraz oprawę graficzną
 • Elżbieta Sardecka – Sokół – odpowiedzialna za siedzibę KOD Region Łódzki
 • Janusz Nagiecki – odpowiedzialny za komunikację pomiędzy grupami lokalnymi województwa łódzkiego oraz próbę rekonstrukcji działań w tych miejscach
 • Piotr Kłoda – odpowiedzialny za logistykę wydarzeń
 • Jerzy Morka – odpowiedzialny za kulturę, PR, media i współpracę z innymi organizacjami
  > adres mailowy: zarzad@kod-lodzkie.pl

Sąd Koleżeński:

 • Ewa Wąsak – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
 • Grażyna Kondraciuk – Sekretarz
 • Jerzy Friedrich
 • Jarosław Szczepaniak
 • Robert Szczerbaniak
  > adres mailowy:  kolezenski@kod-lodzkie.pl

Regionalna Komisja Rewizyjna:

 • Jolanta Budzińska – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • Elżbieta Leśniowska
 • Lucyna Malska
  > adres mailowy:  kr_lodzkie@ruchkod.pl

 

Podstawowym sposobem kontaktu ze strony Zarządu jest strona internetowa www.kod-lodzkie.pl, na której zamieszczane są wszystkie informacje o wydarzeniach, które będą się odbywały, jak i relacje z tych wydarzeń.

Do kontaktu z Zarządem służy adres mailowy zarzad@kod-lodzkie.pl oraz adres pocztowy: KOD  Region Łódzki, ul. Gdańska 29 1U, 90-715 Łódź

Każda osoba z Zarządu Regionu ma prawo do odpowiadania na e-maile w imieniu Zarządu ze swojego adresu e-mailowego z domeny kod-lodzkie.pl lub ruchkod.pl.


Na spotkaniu podsumowaliśmy sobotni (8.02.2020) protest pod Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, gdzie występowaliśmy przeciwko podpisaniu przez Prezydenta Dudę ustaw kagańcowych i represjom wobec sędziego Juszczyszyna oraz innych sędziów szykanowanych przez rządzących. Zastanawialiśmy się nad sposobami dotarcia do jak najszerszego grona osób z zawiadomieniami o podobnych protestach czy manifestacjach, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chcemy reagować natychmiast.

Rozmawialiśmy również o spotkaniu programowym, które odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. w Klubie Łódź Kaliska. Zebraliśmy przedstawione podczas Walnego Zebrania Członków wnioski i pomysły, które ponownie zamierzamy przedstawić wszystkim obecnym na spotkaniu. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów, zmian, sposobów działania zarówno dotyczących działań statutowych Regionu, jak i kampanii wyborczej. Chcielibyśmy móc działać ponad podziałami ze wszystkimi osobami, które taką pomoc zadeklarują. Jednocześnie osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu, a mają pomysły warte rozważenia prosimy o kontakt przez fanpage lub wiadomość e-mailową na adres zarzad@kod-lodzkie.pl . Wszystkie Wasze pomysły przedstawimy i poddamy pod dyskusję.

Zarząd Regionu dementuje wyrażenie poparcia dla jednego tylko wskazanego kandydata w wyborach prezydenckich. Region Łódzki zgodnie z Uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia poprze wszystkich kandydatów bądź kandydatki, którzy zagwarantują i zobowiążą się do przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce, deklarując jednocześnie wszechstronną pomoc w kampanii wyborczej.

_Przygotowała: Dorota Pastusiak