Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Metropolita Częstochowski
dr Wacław Depo / Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa

W środę 15 sierpnia 2018 r. W Częstochowie na Jasnej Górze w katolickie święto Wniebowzięcia NMP raczył ksiądz bp odnieść się do obecnego sporu społecznego i ustrojowego w Polsce. Powiedział ksiądz: „dzisiaj chodzi przede wszystkim o zwycięstwo moralne. – O zwycięstwo prawdy i miłości. A w takim zwycięstwie nie ma wygranych i pokonanych. Chyba, że ktoś czuje się pokonanym poprzez prawdę i miłość do ojczyzny i jej dziejów, gdyż bardzo boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi konstytucja, a nie ewangelia, że konstytucja ma iść przed ewangelią.” (cytujemy za prasą lokalną i z pamięci)

Z oburzeniem, bólem i nawet przerażeniem odbieramy te słowa, będące ekspresją pogardy dla praworządności i obowiązującego w Polsce ustroju i Konstytucji RP. Rodzi się w nas także wrażenie, że wielkie wartości, takie jak umiłowanie prawdy i miłości, patriotyzm i Ewangelia są wykorzystywane przez księdza po to, aby opowiedzieć się po stronie jednej partii, która pragnie dyktować warunki wszystkim obywatelom RP bez posiadania większości konstytucyjnej w Parlamencie RP. W Konstytucji RP mamy zapisane prawo każdego obywatela do wolności sumienia i wyznania, dlatego nie możemy zgodzić się na tyranię większości, którą próbuje się na siłę wprowadzić w Polsce. Stanowi to akt zawłaszczania przestrzeni publicznej, czego nie sposób milcząco akceptować. Kościół Rzymsko-Katolicki, oficjalnie podlegający jurysdykcji Państwa Watykańskiego, wspiera głosami księdza Arcybiskupa dyktat gwałcących prawo i Konstytucję przestępców konstytucyjnych w Polsce. Wśród nas, jak też wśród obywateli RP, są ludzie wierzący, katolicy, protestanci i Żydzi, jak również ateiści, niektórzy z nas cenią sobie bardzo Ewangelię jako źródło Dobrej Nowiny dla każdego człowieka, jednak te wartości ewangeliczne każą także odróżniać prawo ziemskie od prawa boskiego, nie można ich mieszać. W Ewangelii Mateusza (22.21) czytamy, że Jezus Chrystus powiedział: „Oddajcie więc to, co cesarskie cesarzowi, a to, co Boskie, Bogu”. Także św. Paweł w Liście do Rzymian (13.7) pisze: „Oddajcie każdemu, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu bojaźń – bojaźń, komu szacunek – szacunek.”
Kościół Rzymsko-Katolicki miał w okresie PRL duże zasługi w walce z dyktaturą komunistyczno-sowiecką, jednak wspieranie dyktatu jednej partii gwałcącej obowiązujący w Polsce i w Unii Europejskiej porządek prawny powoduje, że wielu z nas odwraca się od Kościoła i wartości chrześcijańskich. To jest olbrzymia szkoda wyrządzana przez takie nietolerancyjne i zadufane słowa, wypowiadane w obecności kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów i w obliczu mediów transmitujących je do milionów obywateli. Przekazujemy niniejszym księdzu Biskupowi egzemplarz Nowego Testamentu z zaznaczonymi fragmentami, jak również Konstytucję RP.

Z poważaniem

ZARZĄD KOD Region łódzki
Michalina Engel
Piotr Kujawiński
Mirek Michalski
Marcin Olkusz
Wojtek Ossowicki
Jarosław Płuciennik
Jakub Stawicki


Gazeta Wyborcza: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23793990,ewangelia-przed-konstytucja-lodzki-kod-przypomina-ze-polska.html?disableRedirects=true