Espresso Nowiny: Jarosław Płuciennik

Zdjęcia: Michał Stolarski i Madosia

Espresso Nowiny 82: Ode to Joy in Łódź, Poland — Special English Edition

 

ODA W MEDIACH: