Od ponad dwóch lat obserwujemy brak poszanowania prawa przez partię posiadającą większość sejmową. Nie da się nie dostrzec, że dokonane zmiany prawa zmierzają do zapewnienia sobie warunków do długiej i nie zagrożonej niczym monowładzy.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, napisane na nowo prawo wyborcze, postępujące zawłaszczanie sadownictwa (a to sądy orzekają o ważności wyborów), manipulowanie opinią publiczną za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu, dzielenie społeczeństwa. Wszystko to z chaosem prawnym, który wynika z pisanego na kolanie i głosowanego nocą nowego (nie)porządku prawnego.

Jesienią przyjdzie nam bronić naszych samorządów. O ile społeczeństwo podzielone jest dramatycznie w ocenie działań rządu, o tyle o samorządach w około 80 procentach mówimy dobrze i doceniamy ich pracę.

Dziś pod siedzibą Sejmiku Wojewódzkiego KOD region łódzki zorganizował konferencję prasową, na której poinformował o oficjalnym uruchomieniu wspólnego z innymi regionami programu Obywatelska Kontrola Wyborów [ strona ogólnopolska: https://okw.info.pl/ ].

Program ten ma trzy podstawowe cele.

Pierwszy z nich to aktywizacja profrekwencyjna. Tu działania będą skierowane na uświadamianie konieczności pójścia na wybory i wskazaniu płynących z tego faktu dla każdego korzyści. O sile wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Drugi cel, który nazwaliśmy „Masz głos” skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa. Już rozpoczęliśmy spotkania z mieszkańcami mniejszych miejscowości i lokalnymi społecznikami, radnymi. Chcemy uświadomić, że wybory to nie tylko głos na np. Wójta, radę gminy czy powiatu. To także, a może przede wszystkim głosowanie na członków Sejmiku Wojewódzkiego. Naszego „parlamentu małej ojczyzny – województwa”. Wagę tego głosowania chcieliśmy podkreślić wybierając miejsce na konferencję – przed siedzibą Sejmiku. Idąc na wybory mamy do oddania kilka głosów. Trzeba o tym pamiętać.

Trzeci z celów to Obywatelska Kontrola Wyborów. W naszym regionie program ten nazwaliśmy Obserwatorium Wyborcze. Tu zmierzamy do zorganizowania jak największej grupy osób, które podejmą się zadania dopilnowania prawidłowości przebiegu wyborów w komisjach wyborczych. Mogą być Mężami Zaufania lub Obserwatorem Społecznym. Poszukujemy kandydatów, zorganizujemy szkolenia i wsparcie prawne.

Skala trudności jest duża. Dość powiedzieć, że w województwie łódzkim jest około 1570 komisji wyborczych. Dlatego musimy i chcemy łączyć siły z innymi stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, ugrupowaniami prodemokratycznymi. Razem damy radę.

 

Drodzy, przed nami czas próby. Będąc członkami Stowarzyszenia KOD, sympatykami, mamy moralny obowiązek sprostać tym wyzwaniom. Potrzebujemy każdej pary rąk. Na tyle na ile możecie poświęcić swój czas. Każda pomoc się liczy.

Więcej informacji nt. Obserwatorium Wyborczego a także innych działań przedwyborczych znajdziecie już wkrótce  na specjalnie uruchomionej stronie www.obserwatoriumwyborcze.pl

Prosimy o pomoc – prosimy o kontakt: kontakt@obserwatoriumwyborcze.pl

z gorącymi pozdrowieniami

Mirek Michalski
___
zdjęcia: Małgorzata Michalska

W MEDIACH: