W ostatnim tygodniu lutego w naszej siedzibie spotkaliśmy się z członkami think tanku „Łódzkie Przestrzenie Wolności”, niezależnego opiniotwórczego zespołu czy też rady programowej wspierającej działania łódzkiego KOD. W spotkaniu udział wzięli specjaliści od marketingu politycznego i mediów dr Tomasz Kamiński, dr Paweł Kowalski, Barbara Mrozińska, Krzysztof Dudek oraz członkowie Zarządu Regonu: prof. Jarosław Płuciennik, Mirek Michalski, Michalina Engel i Wojtek Ossowicki.

Spotkania Przestrzeni Wolności to wyjątkowa okazja do wymiany myśli, pomysłów, podzielenia się wątpliwościami. Możliwość poddania naszych planów i działań zewnętrznej ocenie i krytyce – co ważne – zawsze konstruktywnej.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o najważniejszym i obecnie największym z projektów łódzkiego KOD – o Samorządzie 2018. Od tego, jak przebiegną najbliższe wybory zależy przecież los naszej małej Ojczyzny w kolejnych latach.

Zastanawialiśmy się, jakie działania należy podjąć w ramach kampanii profrekwencyjnej. Do kogo i jakim językiem powinniśmy mówić, by zachęcić do głosowania zwłaszcza tych, którzy do tej pory pozostawali bierni.

Zarysowaliśmy kalendarz działań, planując rozpoczęcie cyklu debat samorządowych. Na ten temat już wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Łodzi i innych miast województwa aktywnie włączą się w organizowanie tych wydarzeń, które wpłynąć mogą na ich życie w kolejnych latach. Zaproponowaliśmy bloki tematyczne i zagadnienia, którym powinny być poświęcone debaty, aby poruszyć tematy bliskie mieszkańcom.

Nie pominęliśmy też tematu wspólnego bloku prodemokratycznego, którego powstania oczekuje tak wielu wyborców.

Najważniejszy wniosek, jak zawsze z podobnych spotkań, mógł być tylko jeden – przed nami ogrom pracy.

_
Michalina Engel