Kolejny raz na naszych oczach tworzy się historia. Trwa trzeci tydzień protestów społecznych w obronie praw kobiet oraz na rzecz przywrócenia w Polsce rządów uczciwych, praworządnych i akceptowanych przez obywateli.

Jesteśmy jej świadkami.

Jesteśmy także – każdy z osobna i wszyscy razem – jej twórcami.

Każdy z nas we własnym sumieniu podejmuje decyzje, które z jednostkowych wyborów przekładają się na postawę naszej zbiorowości.

W demonstracjach, najliczniejszych od czasów prawdziwej Solidarności, upominamy się o podstawowe wartości: prawdę, uczciwość, wolność i równe traktowanie przez władze wszystkich obywateli oraz grup społecznych.

W liczbie dotąd niespotykanej, na ulice wylegli młodzi ludzie: uczniowie, studenci, kobiety i mężczyźni wchodzący w dorosłe życie.

Od początku są z nimi członkowie Komitetu Obrony Demokracji, którzy od chwili powstania naszego ruchu upominali się o przestrzeganie Konstytucji, praworządność, tolerancję i równe prawa dla wszystkich mniejszości; o prawdę i uczciwość.

Jesteśmy obecni na każdej z demonstracji. Przychodzimy na nie i swoją obecnością dajemy świadectwo własnym przekonaniom oraz konsekwencji w działaniu całego naszego ruchu.

Byliśmy, jesteśmy i będziemy wszędzie tam, gdzie możemy przyczynić się do wspólnego Dobra.

_Jerzy Morka