Wyobraź sobie tego Sędziego stojącego przed Pałacem Prezydenckim z apelem do Prezydenta Dudy

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zorganizował uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Prof. Adamowi Strzemboszowi. Uroczystość odbyła się 8 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w auli Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prof. Adam Strzembosz to polski prawnik, sędzia, naukowiec i działacz polityczny. Były wiceminister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu. Kawaler Orderu Orła Białego. Widywano go wielokrotnie na manifestacjach przed sądami, zarówno w lipcu, jak i w grudniu, także pod Pałacem Prezydenckim.

dr Adam Bodnar: Profesor Adam Strzembosz nie zmienia zasadniczych poglądów na funkcjonowanie państwa i prawa, od lat wskazuje na te same wartości. Zmienia się jedynie rzeczywistość polityczna i ustrojowa, w której toczy się debata na ten temat.

 

Zbigniew Nosowski: Całe życie profesora Strzembosza to występowanie przeciwko wielu różnym większościom.

prof. Adam Zieliński: Adam Strzembosz stale podkreśla istotę faktycznej realizacji prawa do sądu, odwołując się do własnych doświadczeń, a nie do argumentacji politycznej.

Bartłomiej Skrzyński: Mamy tu do czynienia z przykładem wybitnego życiorysu oraz wyjątkowo godnej postawy, przeciwstawiającej się dezawuowaniu wartości sądowniczych i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Spotkanie świetnie prowadziła Grażyna Torbicka. Wspaniałą laudację wygłosił prof. Marcin Matczak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.) Nagrodę wręczył dr Adam Bodnar, zaś występem artystycznym uroczystość okrasiła pięknym śpiewem Katarzyna Dąbrowska z zespołem.

Patron Nagrody RPO to Paweł Włodkowic – polski prawnik, uczony i pisarz religijny (ok. 1370-1435 r.)

Wsławił się jako głosiciel idei tolerancji, twórca fundamentów myśli prawa międzynarodowego. Przekonywał, że także narody niechrześcijańskie mają prawo do zachowania swych wierzeń, a nikomu nie wolno atakować (zwłaszcza pod pretekstem szerzenia wiary) innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie.

Brał udział w soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie.

Czym trudniejsze czasy, tym większa rola rzecznika. Panu roboty nie brakuje i boję się, że Pan będzie miał jej mnóstwo – powiedział Adam Strzembosz do Adama Bodnara, kiedy odbierał nagrodę.

Nagroda im. Pawła Włodkowica jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla osoby, która występuje w obronie podstawowych wartości i praw.

Ciekawie skomentowała nagrodzonego Sędzia Gersdorf:  „Nie jest przypadkiem, że władze za pośrednictwem pokornych mediów nie szczędzą panu uszczypliwości i epitetów, bo staje pan w obronie demokratycznego państwa prawa. Chciałabym podziękować, że wciąż pan pokazuje, że stan państwa i narodu polskiego nie jest dla pana obojętny. To jest dla nas lekcja, żebyśmy nie chowali głowy w piasek i nie udawali, że nic się nie dzieje.”

I chyba tak właśnie trzeba przyjąć tę nagrodę: nie możemy być pasywni, musimy działać. Róbmy swoje!

____
Jarosław Płuciennik