Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki wyraża od 2015 roku swój sprzeciw wobec działań narodowo-populistycznego rządu Polski, łamiącego Konstytucję i praworządność. Stawaliśmy wielokrotnie w ostatnich latach w obronie niezależności i niezawisłości sędziów. W ostatnich dniach opublikowano kilka ważnych dokumentów, które wskazują liczne przypadki prześladowań niepokornych, niepoddanych obecnej władzy sędziów i prokuratorów. Raport opublikowany przez stowarzyszenie sędziów Iustitia dokładnie opisuje 23 przypadki sędziów polskich, którzy nie tylko prześladowani są przez postępowania dyscyplinarne, spotyka się tutaj także nieuzasadnione likwidacje wydziałów, przenoszenie z jednych wydziałów do innych. To samo dotyczy prokuratorów, którzy są podlegli bezpośrednio politykowi partii rządzącej, ministrowi Ziobrze. Przeniesienie bez uzasadnienia do wydziału 300 km od miejsca obecnego zamieszkania jest wyjątkową szykaną.

Wszystko to w skojarzeniu z kampanią medialną mającą zdeprecjonować w oczach społeczeństwa sędziów i prokuratorów prowadzi do narastającej atmosfery nienawiści, żądzy zemsty i postępującego poczucia bezprawia i rządów nagiej siły.

Wyrażamy swoją solidarność wobec prześladowanych ludzi i środowisk i deklarujemy gotowość do działań we współpracy ze wszystkimi środowiskami, stowarzyszeniami i partiami, którym leży na sercu Konstytucja i rządy prawa w Polsce.

NIE DYKTATURZE BEZPRAWIA!

_Zarząd KOD reg. łódzki

 


Źródła: