Łódź, 5 kwietnia 2017

List otwarty do Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji

Zarząd Regionu Komitetu Obrony Demokracji w Łódzkiem z niepokojem przyjmuje kolejne doniesienia prasowe o panującym w Zarządzie Głównym KOD chaosie w dokumentacji finansowej, efekcie zaniedbania i braku poszanowania zasad przejrzystości działania w przestrzeni publicznej.

Zgłoszenie sprawy w prokuraturze pogłębia wrażenie, iż Zarząd Główny nie radzi sobie z postawionymi przed nim zadaniami. Takie zadania większość regionów KOD realizuje bez problemów. Co więcej, okazuje się, że ZG odrzucał propozycje uzdrowienia sytuacji pochodzących od niezależnych osób z niezaprzeczalnym autorytetem.

Wielu szeregowych działaczy, członków i sympatyków KOD czuje się zawiedzionych i wstydzi się braku standardów etycznych w naszych własnych szeregach.

„Warto być przyzwoitym”

Ta myśl zawsze przyświecała ludziom KOD. W tej nadzwyczajnej sytuacji wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec marnotrawienia kapitału zaufania społecznego i oczekujemy ustąpienia wszystkich członków Zarządu Głównego w trybie możliwie najszybszym. Uważamy również, że członkowie obecnego zarządu nie powinni kandydować w wyborach do władz naszego stowarzyszenia. Bo cel jest najważniejszy – przywrócić demokrację w Polsce.

Dla dobra Polski, dla idei, która nami powoduje; dla demokracji rozumianej nie tylko jako hasło z transparentów; dla jej najgłębszego znaczenia, prosimy o opamiętanie. KOD to wołanie o demokrację. Niezależnie od tego, kto głośniej krzyczy. Historia nam nie wybaczy, jeśli powiemy staraliśmy się. Wielu ludzi nam zaufało. Teraz ci ludzie czekają jeszcze z nadzieją na ratunek.

 

___Zarząd Regionu Komitetu Obrony Demokracji w Łodzi

 

p.s. Pisząc o „oczekiwaniu ustąpienia” mamy świadomość, iż dymisja całego zarządu jest z przyczyn formalnych niemożliwa. Oczekujemy natomiast jak najszybszego przeprowadzenia wyborów nowych władz, do których członkowie obecnego ZG nie będą kandydowali.