Drodzy,

w imieniu Zarządu Regionu Łódzkiego KOD pragnę poinformować o zmianach w składzie Zarządu. W miejsce, które było wakatem dokooptowany został nowy członek ZR, Igor Zarzycki.

Zmiana nastąpiła także w podziale ról. Sekretarzem ZR została Kasia Witek, funkcję skarbnika zaś objął Igor Zarzycki. Wszystkie te decyzje zostały podjęte jednomyślnie.

Jeszcze jedna, ważna informacja – ZR wybrał Piotra Kujawińskiego do nowej, oczekiwanej przez Zarząd Główny, funkcji – Piotr będzie dbał o kondycję finansową naszego regionu. Do jego zadań należeć będzie stałe i systematyczne kontrolowanie terminowości płacenia składek, oraz przypominanie o zaległościach jeśli takie wystąpią. Piotr podjął się tego niełatwego zadania.

Mam też smutną wiadomość. Z zasiadania w Zarządzie Regionu i członkostwa w KOD zrezygnowała Michalina Engel. To bardzo zła informacja. Michalina zawsze poświęcała dużo czasu i energii dla naszego stowarzyszenia. Była wspierająca, pomysłowa i bardzo sumienna. Dziękujemy za to wszystko.

pozdrawiam Was serdecznie

_ Mirek Michalski
_ Przewodniczący ZR Łódzkiego KOD