___
Jarosław Płuciennik

 

Komitet Obrony Demokracji jest jednym z członków sygnatariuszy Koalicji „NIE dla chaosu w szkole”.

Do koalicji przystąpili m.in. Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Aktywnie popieramy nie tylko zbiórkę pod wnioskiem o referendum oświatowe, popieraliśmy strajk nauczycieli. Popieramy także protest organizowany przez Rady Rodziców wielu szkół. 10 marca 2017 były szkoły, w których frekwencja wynosiła 14% w efekcie nieposłania dzieci przez rodziców do szkół na znak protestu i niezgody na deformę oświaty.

Podobnie 10 kwietnia KOD solidaryzuje się z nauczycielami, rodzicami i uczniami i namawia do tej formy protestu: nie posyłajmy dzieci do szkół, albo chociaż dajmy znak i niech dzieci przyjdą dopiero na 3 godzinę. Minimalna forma protestu, to 2 godziny nieobecności.