Przyjaciele,
podobnie jak nasz nieRząd, my również jesteśmy na półmetku.
Podsumowaliśmy dwa lata naszej wspólnej pracy i rozmawiamy o dalszych jej kierunkach.
Jest oczywistym, że zbliżające się wybory rozstrzygną o naszej przyszłości na kolejne, długie lata.
3 x WYBORY to musi być nasze wyzwanie – wizja zwycięstwa sił prodemokratycznych w wyborach samorządowych 2018 r., parlamentarnych i europejskich 2019 r. oraz w wyborach prezydenckich 2020 r..
Musimy osiągnąć te cele, wnieść trwały ślad w polską rzeczywistość proponując NOWĄ UMOWĘ SPOŁECZNĄ.
To jest nasze najważniejsze obecnie zadanie, odzwierciedlające marzenia, nadzieje ale i obawy przed ponowną utratą demokracji. Nowa Umowa Społeczna pomyślana jako narzędzie do osiągania konsensu społeczno-politycznego, gwarantującego wyznaczenie i utrwalenie standardów demokratycznego państwa prawa oraz poczucie bezpieczeństwa i godności wszystkim obywatelom RP.

Czy to za dużo? Czy to jest realne?
Nie ma alternatywy. Obok nas z równym zapałem buduje się Polskę brunatno-faszystowską.
Ten wyścig już trwa.

Prosimy o refleksję nad poniższymi aktywnościami, działaniami i planami.
Prosimy o wsparcie któregoś z projektów lub zaproponowanie nowego.
Prosimy o aktywność, bo od niej zależy sukces Polski.
Prosimy o pomoc, bo od tego zależy przyszłość demokratycznej Polski.

 

Oto realizowane już
oraz planowane kierunki działań

usystematyzowane kolejno:
Nazwa działania
1.
na czym polega + cel
2.
kiedy? gdzie?
3
. organizatorzy z ramienia KOD
4.
jaka pomoc jest nam potrzebna


Think tank

 

 1. zespół specjalistów z różnych dziedzin – eksperci w takich dziedzinach jak:
  – marketing polityczny
  – prawo
  – PR
  – media
  – socjologia
  – psychologia itd
  Cel: wsparcie merytoryczne dla naszych działań, przygotowanie planu, programu; organizowanie debat i spotkań, rozmowy przy „okrągłym stole”
 2. nie ma ustaleń o cyklicznych spotkaniach, pozostawiamy to do decyzji zespołu
 3. Jarosław Płuciennik [ j.pluciennik@kod-lodzkie.pl ], Mirek Michalski [ m.michalski@kod-lodzkie.pl ], Barbara Sokołowska – Urbańczyk [ media@kod-lodzkie.pl ]
 4. pomoc potrzebna przy organizowaniu spotkań, debat itp.

„Samorządowcy dla Łodzi” – wybory samorządowe 2018 r.

 1. współpraca ze wszystkimi ugrupowaniami prodemoktarcznymi przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi
  cel: łączenie sił na zbliżające się wybory, stworzenie wspólnego frontu, wygranie wyborów samorządowych przez owe prodemokratyczne ugrupowania i organizacje
 2. początek działań już za nami. Cykliczne prace od końca stycznia 2018 r.
 3. Marcin Olkusz [ m.olkusz@kod-lodzkie.pl ], Mirek Michalski [ m.michalski@kod-lodzkie.pl ], Michalina Engel [ m.engel@kod-lodzkie.pl ]
 4. potrzebna pomoc przy organizacji spotkań, tworzeniu grup wsparcia podczas spotkań z wyborcami

 


Obserwatorium wyborcze

 1. postawiło sobie trzy cele:
  – Frekwencja średnia 65-70%
  – Doprowadzenie do wystawienia jednej listy prodemokratycznych kandydatów.
  – Obserwacja kampanii wyborczej i wyborów w celu potwierdzenia ich uczciwości.
  Ustaliliśmy, że:
  – powstaną zespoły mediacyjne do prowadzenia rozmów o jednej liście z aktualnymi włodarzami gmin i powiatów. Liderem tej części projektu jest Anita Sowińska
  – działania frekwencyjne i służące w przyszłości obserwacji wyborów będą prowadzone poprzez edukację uliczną.Mają temu służyć cotygodniowe wyjazdy do gmin i nawiązywanie kontaktów.Projekt nosi nazwę Masz Głos. Aktualnie mamy zadeklarowane 2 zespoły.
  Celem obu, działań jest promocja wyborów w tym:
  – skuteczność zapewnią mediatorzy
  – frekwencję wypracują „Masz Głosy”.
  Masz Głos to zespoły „uliczne”, których celem jest umocnienie i rozszerzenie działalności „lokalsów”, czyli członków obserwatorium w terenie.
  Będziemy dążyć do powiązania działań mediatorów i zespołów „Masz Głos” aby uzyskać wzmocnienie przekazu.Konieczne jest znalezienie osób do obsługi wyborów (mężowie zaufania lub członkowie komisji).
  [szczegóły >>>]
 2. styczeń – listopad 2018 / terminy spotkań ogłaszane na bieżąco (www i facebook)
 3. Osoby do kontaktu: Dorota Milcarz-Ossowicka [dorota.milcarz@gmail.pl] i Anita Sowińska [ anitas2468@gmail.com].
  Treścią ulotek zajmuje się Magda B-Trzcińska; nad ulotką frekwencyjną pracuje także Lucjan Wesołowski.
 4. Potrzebne pomysły na teksty, hasła, grafiki w tematyce pro frekwencyjnej.

 

W RAMACH OBSERWATORIUM / MASZ GŁOS:

Spotkania informacyjne dla rolników w ramach programu Masz Głos.
 1. Informacja nt. ustaw leśnych, rolniczych, organizacji służby zdrowia, edukacji, prawa wodnego. Spotkania na wsiach (w najbliższych planach są dwa spotkania w gm. Bełchatów).
 2. Do dwóch spotkań w miesiącu.
 3. Koordynator Gabriela Sławińska [ g.slawinska@kod-lodzkie.pl ] z pomocą Wojtka Ossowickiego [ w.ossowicki@kod-lodzkie.pl ].
 4. Wsparcie potrzebne przy organizacji spotkań i wyjazdów.

LITERIADA WYBORCZA „MASZ GŁOS”
 1. Propagowanie wartości demokratycznych w przestrzeni miejskiej – hasła, muzyka, ulotki, happening
  Budzenie świadomości obywatelskiej, realizacja celów Obserwatorium Wyborczego: frekwencja 70%, wspólna lista demokratyczna, jeden kandydat demokratyczny w wyborach samorządowych 2018 r.
 2. Każda niedziela, godz. 12:00, pod Manufakturą lub w innym ruchliwym miejscu w Łodzi
 3. Katarzyna Agata Lehmann, Jakub Stawicki [ j.stawicki@kod-lodzkie.pl ]
 4. Zapraszamy do tej formy aktywności. Potrzebna obecność na około 30 minut.
PiKOD OBSERWATORIUM WYBORCZE „MASZ GŁOS” (Punkt Informacyjny KOD)
 1. Propagowanie wartości demokrarycznych w przestrzeni miejskiej
  + Propagowanie wartości demokratycznych w przestrzeni miejskiej – ulotki, rozmowy
  + Budzenie świadomości obywatelskiej, realizacja celów Obserwatorium Wyborczego: frekwencja 70%, wspólna lista demokratyczna, jeden kandydat demokratyczny w wyborach samorządowych 2018 r. na stanowisko prezydenta
 2. Piotrkowska – raz w tygodniu, w godzinach jakie wyznaczy sobie zespół
  Bałuty – poniedziałki, 15:00-18:00
 3. Jakub Stawicki  [ j.stawicki@kod-lodzkie.pl ]
 4. Zapraszamy do tej formy aktywności, wszystkich, którzy lubią rozmawiać z symetrystami, insiderami, wyborcami PiS i niezdecydowanymi.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI PRODEMOKRATYCZNYMI

 1. Pikiety, protesty, marsze, zbieranie podpisów i inne
  + Wspólne projekty i koordynacja działań z Obywatelami RP, z Dziewuchy Dziewuchami, OSA, Akcja Demokracja i innymi.
  + Organizujemy wspólne wyjazdy autokarowe lub wyjazdy indywidualne, informujemy o tych działaniach w Wydarzeniach
 2. Łódź/Warszawa/cały kraj
 3. Jakub Stawicki  [ j.stawicki@kod-lodzkie.pl ]
 4. pomoc przy organizacji

Latający Uniwersytet Demokratyczny

 1. spotkania z łódzkimi akademikami i ludźmi kultury, nowość: Warsztaty pt. JAK ROZMAWIAĆ, ABY SIĘ POROZUMIEĆ?
  cel: edukacja w różnych dziedzinach i obszarach związanych z naszymi działaniami
 2. raz na miesiąc lub raz na 2 w miesiące w zależności od natężenia innych działań; w siedzibie łódzkiego KOD-u (Gdańska 29) lub wybranym miejscu
 3. Kasia Witek [edukacja@kod-lodzkie.pl ], Warsztaty Lucjan Wesołowski
 4. organizują członkowie łódzkiej edukacji; szukamy kontaktu z ciekawymi prelegentami

Środa z KOD-em:

 1. spotkania „na temat” połączone z dyskusją i wymianą poglądów oraz wiedzy
  założenie: omawianie spraw bieżących w polityce, robocze rozmowy o wydarzeniach w KOD, kulturalnych
 2. każda środa z podziałem:
  pierwsza środa miesiąca: na załatwianie spraw wewnętrznych KOD łódzkiego
  druga środa miesiąca: dla Klubu Pozytywnej Wyobraźni
  – pozostałe środy: tematy ustalane na bieżąco
 3. Elżbieta Wspaniała-Jankowska, Jerzy Friedrich
 4. potrzebny każdy z pomysłem
  [ szczegóły >> ]

Klub Dyskusyjny im. Wł. Bartoszewskiego:

 1. spotkania z osobami znanymi, autorytetami w dziedzinie polityki, nauki, kultury, rozmowy połączony z dyskusją z uczestnikami
 2. marzeniem jest raz w miesiącu
 3. Elżbieta Wspaniała-Jankowska
  [ szczegóły >> ]

Program: „Prawo do prawdy”

 1. Poszukiwanie skutecznych narzędzi do walki z kłamstwem politycznym, postprawdą, fake newsami.
  cel: Wprowadzenie do publicznej dyskusji pojęcia kłamstwa politycznego. Zapisanie w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do prawdziwej informacji ze strony władzy publicznej. Ponoszenie przez polityków odpowiedzialności za słowa. Przekonanie społeczeństwa, by wymagało od polityków wypowiedzi merytorycznych. Walka z fakenewsami.
 2. terminy podawane na bieżąco (www i facebook)
 3. Michalina Engel, Mirek Michalski [ prawodoprawdy@kod-lodzkie.pl ]
 4. Zapraszamy do współpracy przy projekcie wszystkie siły prodemokratyczne, organizacje społeczne i proobywatelskie. http://prawodoprawdy.pl/

Podwórka Demokracji

 1. działania plastyczno-edukacyjne towarzyszące lokalnym wydarzeniom (nowy projekt w przygotowaniu)
  cel: edukacja uliczna
 2. w całej Łodzi i województwie
 3. Agata Sieradzka i Gabriela Sławińska [ g.slawinska@kod-lodzkie.pl ]
 4. potrzebna pomoc osób mogących poprowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą. Kotakt z organizatorkami na priv.

„Blokersi”

 1. Rozlepianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na łódzkich osiedlach w miejscach do tego przeznaczonych;
  cel: edukacja, działania profrekwencyjne i prowyborcze, propagowanie wartości prodemokratycznych
 2. w całej Łodzi
 3. Elżbieta Leśniowska
 4. „blokersi” poszukiwani – osoby do kolportażu ulotek, biuletynów, naklejania ulotek i plakatów

KOD Kultura i Sztuka

 1. dzielenie się ciekawymi wydarzeniami, informacjami lub wydawnictwami kulturalnymi, również, ale nie tylko o tematyce prodemokratycznej, chwile wytchnienia dla KOD-erów /
 2. miejsce: https://www.facebook.com/groups/317248615338111/
 3. członkowie grupy
 4. potrzebne osoby, które podzielą się linkami do wydarzeń i informacji

PIKODY (Punkty Informacyjne KOD) lotne

 1. Propagowanie wartości demokratycznych oraz informacji związanych z wyborami w przestrzeni miejskiej; w dowolnym miejscu i dowolnym czasie rozmawiamy z ludźmi, rozdajemy materiały edukacyjne; zapraszamy do rozmowy ludzi, którzy sami by nas nie znaleźli, nie podeszli
  cel: edukacja uliczna
 2. tak często jak to będzie możliwe w zależności od możliwości zespołu; w całej Łodzi
 3. lider poszukiwany (potencjalni chętni kontakt: Kasia Witek [edukacja@kod-lodzkie.pl] )
 4. PIKOD-owcy lotni poszukiwani!
  [ szczegóły >> ]

Flash moby „Na Wybory”.

 1. Scenariusz opracowywany na bieżąco.
  Cel – zwiększenie frekwencji na wyborach.
 2.  2 x w miesiącu – od maja do listopada.
 3. Koordynator Piotr Kłoda, Jolanta Budzińska.
 4. Potrzebna pomoc przy nagłośnieniu / filmowaniu.
  [ szczegóły >> ]

KOD Kino

 1. filmy o tematyce prodemokratycznej połączone z dyskusją
  cel: edukacja
 2. nie częściej niż raz na dwa miesiące; w siedzibie łódzkiego KOD-u (Gdańska 29)
 3. Maciek Perliński

 

Oczekujemy Waszych pomysłów, pomocy w realizacji zadań, obecności na spotkaniach.


Zarząd KOD reg. łódzkiego


WESPRZYJ

nie możesz wesprzeć naszych działań osobiście?
Wesprzyj nas finansowo!

Wpłaty na rachunek bankowy (subkonto reg. łódzkiego) :
Komitet Obrony Demokracji
Idea Bank S.A.

30 1950 0001 2006 7267 0847 0008

opis przelewu: „Darowizna na Komitet Obrony Demokracji”

dodatkowe info do wpłat z zagranicy: SWIFT/BIC : IEEAPLPA

D Z I Ę K U J E M Y !