Szanowni Koderzy i Sympatycy KOD,

Miniony weekend był dla naszego stowarzyszenia niezwykle ważny. Jakiś czas temu przewodniczący, Krzysztof Łoziński złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Zastępująca go członkini KOD, Magda Filiks, wygrała w wyborach mandat parlamentarzystki. Zgodnie z naszym statutem musiała opuścić szeregi władz stowarzyszenia. Decyzję o rezygnacji z pracy w Zarządzie Głównym podjęli również: Anna Rybakiewicz, Małgorzata Lech-Krawczyk, Radomir Szumełda i Jarosław Marciniak. Konieczne zatem stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających. A tego, bez nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów zrobić się nie da.

Walne Zgromadzenie odbyło się w miniony weekend, 23 – 24 listopada w Warszawie. Dotychczasowe Walne Zgromadzenia były pełne emocji, gorących, czasem nadmiernie, dyskusji. Nie jest tajemnicą, że – jak w każdym stowarzyszeniu – również u nas ścierają się różne wizje działania, różne oceny, poglądy. To Walne było jednak pod tym względem wyjątkowe. Wszyscy mieli pełną świadomość wagi podejmowanych decyzji, tych dotyczących wyborów, jak i zmierzających do zmian w Statucie stowarzyszenia, podejmowanych uchwał. Pełna koncentracja, niewiele niepotrzebnych tematów obocznych. To były dwa dni przepełnione szczerą dyskusją, wsłuchiwaniem się w argumenty każdego mówcy.

Co się udało? W miejsce ustępującego Krzysztofa Łozińskiego wybrany został na stanowisko Przewodniczącego KOD Kuba Karyś. W Stowarzyszeniu od początku, do czasów kandydowania w wyborach parlamentarnych 2019 przewodniczący Zarządu Regionu KOP Podkarpacie, przez długi czas Przewodniczący Rady Regionów KOD. Postać barwna, nietuzinkowa. Jakub uzyskał w głosowaniu tajnym 69 głosów za, 33 przeciw, 11 delegatów się wstrzymało od głosowania.

Krzysztofowi Łozińskiemu, uchwałą przyjętą przez aklamację nadano honorowe członkostwo KOD.

Dyskutowaliśmy na temat przyszłości naszego Stowarzyszenia. Czy ma ono być wyrazistym bytem politycznym, organizacją tworzącą kadry gotowe wejść w zawodową politykę, czy raczej strażniczą, pilnującą przestrzegania prawa i dbającą o jakość demokracji. Wkrótce będą opublikowane materiały ze Zjazdu. Będzie można wczytać się we wszystkie wystąpienia.
Konieczne było też uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej. Jedynym kandydatem był Rafał Prygiel z Mazowsza. Pozostali członkowie GKR to Iwona Janicja (Wielkopolska), Piotr Kalista (Małopolska), Piotr Kaliszek (Mazowsze) i Rafał Sobaszkiewicz (Śląsk).

W następnej kolejności odbyły się wybory uzupełniające skład Zarządu Głównego. W kolejności liczby uzyskanych głosów do Zarządu weszli: Łukasz Szopa z Dolnego Śląska (103 głosy), Bartłomiej Swaczyna z Małopolski (100 głosów), Kinga Łozińska z Mazowsza (90 głosów),  Monika Szafraniec ze Świętokrzyskiego (87 głosów)  i Sławomir Majdański z Wielkopolski (89 głosów). Pozostali członkowie ZG: Magdalena Bielska – lubelskie, Aleksandra Solecka (Skarbnik) – kujawsko-pomorskie, Natalia Tarmas – Śląsk, Dariusz Nocek – lubuskie i Piotr Pawłowski – Małopolska.

Spośród zgłoszonych uchwał programowych Zgromadzenie przyjęło dwie:

  • wyrażająca solidarność z demonstrantami od miesięcy protestującymi w Hongkongu przeciwko polityce reżimu w Pekinie (projekt uchwały KOD reg. łódzki)
  • uchwałę wzywającą do natychmiastowej realizacji wyroku TSUE w sprawie KRS (projekt KOD Pomorze).

Było też szereg propozycji zmian w Statucie. To trudne głosowania – żeby zmiana została uchwalona niezbędna jest większość 2/3 oddanych głosów.
Ostatecznie uchwalono następujące zmiany:

  • określająca długość kadencji władz Stowarzyszenia na 2 lata (dotychczas 3 lata) – propozycja Piotra Kujawińskiego i Piotra Pawłowskiego. Jednocześnie (za wnioskiem Piotra Pawłowskiego) wybranym można być na maksymalnie trzy kadencje następujące po sobie. Potem niezbędna jest przerwa choćby jednej kadencji
  • liczebność Zarządu Głównego ograniczona ma być do składu „od 5 do 9 osób”, zaś zarządów regionalnych od 3 do 9 osób (decydować ma o tym Zgromadzenie Walne Regionalne)
  • obligatoryjnie roczne Zgromadzenie ma być zwyczajnym
  • zniesiony ma być też zapis mówiący o uprawnieniu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przez Sekretarza (zawsze) i jednego z członków Zarządu Głównego. Teraz kompetencje te uzyskało szersze, minimum dwuosobowe grono.

To był dobry dla przyszłości KOD weekend. Ważne, potrzebne zmiany, pogłębiona i szczera dyskusja. Myślę, że mimo jesiennej szarugi, zaświeciło dla naszego Stowarzyszenia słońce. I dla demokracji.

_Mirek Michalski