relacja: Jarosław Płuciennik

 


Zdjęcia z manifestacji: Małgorzata Michalska: