Dziś oficjalnie ruszył wspólny projekt KOD mający na celu dopilnowanie by najbliższe wybory odbyły się w sposób demokratyczny, bez nieprawidłowości.
Porozumienie ws. Obywatelskiej Kontroli Wyborów (OKW) zostało podpisane dziś w Warszawie przez przedstawicieli KOD i partii opozycyjnych i brzmi:

My, niżej podpisani Obywatelki i Obywatele, w imieniu organizacji i partii, które reprezentujemy jako ich liderzy,
– w trosce o przyszłość i dobro Polski,
– w obliczu zbliżających się wyborów na każdym szczeblu funkcjonowania Państwa i Unii Europejskiej,
– wobec uzasadnionych obaw związanych z prawidłowym ich przebiegiem,
zawieramy porozumienie o wspólnym przystąpieniu do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – Komitetu Obrony Demokracji, by przeciwdziałać możliwym nieprawidłowościom podczas przyszłych wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej.
Porozumienie dotyczy wspólnych działań, w ramach OKW:
– naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania
– obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego
– systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości
W przekonaniu, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa są właściwie przeprowadzone, kontrolowane i powszechne wybory – zawieramy to porozumienie w imię uczciwości, praworządności i obywatelskiego prawa do kontroli władzy.
To jest istota społeczeństwa obywatelskiego.

W Łodzi odbyła się konferencja prasowa na której przedstawiciele regionalni sygnatariuszy porozumienia zapewnili o współpracy w działaniach OKW na szczeblu województwa łódzkiego.

Zdjęcia: Michał Stolarski