Poniżej zamieszczamy video które można było zobaczyć podczas Walnego Zebrania Członków naszego regionu (02.02.2020).

Miłego wspominania!