___
Lucjan Wesołowski

 

Wczorajsze spotkanie zgromadziło 12 osób (oprócz prowadzących – Doroty Milcarz i Lucjana Wesołowskiego). Dyskusja trwała prawie dwie godziny, a rozmawialiśmy w spokojnej, rzeczowej atmosferze o różnych aspektach uczciwości i prawdy.

Główny nurt dyskusji zdominowała polityka – właśnie w kontekście uczciwości i prawdy, ale były też głosy traktujące te wartości w sensie społecznym czy duchowym. Oprócz osobistych doświadczeń uczestników dyskusji wyniesionych z życia w Polsce, odwoływano się także do sytuacji w innych krajach, takich jak Włochy, Niemcy czy Indie. Ważnym akcentem było zwrócenie uwagi na to, co każdy z nas może zrobić, aby więcej było uczciwości w jego życiu, poczynając od samego siebie. Tutaj pojawił się problem wyboru w momentach, gdy bycie prawdomównym może w naszym mniemaniu zaszkodzić naszemu rozmówcy.

Na zakończenie L.Wesołowski zacytował indyjskiego myśliciela o nazwisku P.R. Sarkar, który stwierdził, iż niezbędnym dla zbudowania lepszej przyszłości jest stworzenie mechanizmów, które wynosiłyby do władzy osoby o najwyższych kwalifikacjach moralnych. Oczywiście do tego należałoby dodać system dogłębnej kontroli osób sprawujących władzę.

Zapraszamy na następne spotkanie za dwa tygodnie, poświęcone miłości i temu wszystkiemu, co w naszym życiu z nią się wiąże. Wkrótce podamy datę i godzinę.