Łódzki Komitet Obrony Demokracji stojąc w obliczu działań partii PiS zagrażających fundamentom demokratycznego państwa prawa i wolnościom obywatelskim gwarantowanym w Konstytucji, wzywa wszystkie lokalne ugrupowania polityczne, organizacje, stowarzyszenia prodemokratyczne do wspólnego wystąpienia w obronie podstawowych wartości.

Prawo i Sprawiedliwość niszczy demokratyczne struktury państwa. Bez żadnych skrupułów, z naruszeniem konstytucyjnych i europejskich norm, likwidowane są wszelkie instytucje niezależne od władzy partii rządzącej i stojące na straży praworządności oraz swobód obywatelskich. Pełna polityczna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości na wszelkich szczeblach, to powrót do najmroczniejszych czasów władzy totalitarnej.

To nie jest czas sporów politycznych – stawką naszych działań jest przetrwanie w Polsce demokracji i pozostanie w europejskiej rodzinie nowoczesnych społeczeństw. Dla wszystkich, dla których wolność jest wartością nadrzędną, działających w poszanowaniu Konstytucji, uznających demokratyczne podstawy państwa  nadszedł czas ostatecznej próby. Musimy wznieść się ponad partykularne interesy, otworzyć na współpracę w obronie wolnej ojczyzny. Nie godzimy się na odebranie nam demokratycznych zdobyczy ostatniego ćwierćwiecza i cofnięcie Polski do czasów, gdy o życiu społeczeństwa decydował jeden wódz, jedna partia i jeden system wartości. Wdzięczni tym, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w walce z systemem komunistycznym, mamy obowiązek wystąpienia w obronie fundamentalnych wartości, o które walczyli.

18 lutego 2017 roku w Łodzi wraz z fundacją Liberte! oraz partiami .Nowoczesna, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej powołaliśmy inicjatywę „Ratujmy samorząd”, w ramach której podjęliśmy działania zmierzające do uniemożliwienia przejęcia przez PiS lokalnych samorządów. Stanęliśmy razem w obronie konstytucyjnych wartości wypracowanych po 1989 roku. Wystąpiliśmy w imię idei samorządności, małych ojczyzn i prawa do samostanowienia. Ostatecznie, wobec podejmowanych w Łodzi i innych miastach Polski protestów, PiS wycofał się z planowanych zmian w ordynacji wyborczej, co poczytujemy za wspólny sukces.

Łódzki Komitet Obrony Demokracji z nadzieją przyjmuje dzisiejsze deklaracje opozycyjnych partii prodemokratycznych wyrażające chęć wspólnych działań – konieczność zbudowania wspólnego bloku w obronie demokracji i swobód obywatelskich, utworzenia wspólnego klubu parlamentarnego i wspólnych list wyborczych w nadchodzących wyborach. Pokażmy, także lokalnie potrafimy odłożyć wszelkie spory, różnice zdań i poglądów. Że wspólnym mianownikiem i celem naszych działań jest dobro Polski i jej przyszłość w demokratycznej Europie.

Wzywamy wszystkie partie i ugrupowania prodemokratyczne do przystąpienia do wspólnej inicjatywy. Pragniemy uratować naszą Ojczyznę przed potopem antydemokratycznych, autorytarnych działań. Wypracujmy wspólnie nowe standardy. Oczekujemy zawieszenia partyjnych sporów, oparcia kampanii na wartościach pozytywnych, stworzenia wspólnej listy wyborczej, pracy nad przywróceniem i umocnieniem ładu konstytucyjnego.

___
KOD region łódzki