___
JP-N i KK

 

9 stycznia 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.  Dzisiaj, 20 kwietnia 2017 roku, Koalicja „Nie dla chaosu w szkole” złoży razem z ZNP w Sejmie RP ponad 900 tyś. podpisów pod wnioskiem o referendum szkolnym. Pytanie brzmiało: Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? Aby wniosek był ważny, potrzeba 500 tyś. ważnych podpisów.

Koalicja zakończyła się zatem dużym sukcesem: zebraliśmy prawie dwa razy więcej podpisów niż tego wymaga prawo. W Łodzi wspólna sprawa zgromadziła nie tylko ZNP i KOD, ale także PO, Nowoczesną, PSL, SLD i Razem, jak również ruch „Rodzice przeciwko reformie edukacji” oraz przedstawicieli Rad Rodziców.  Sytuacja dodatkowo się także skomplikowała, gdyż nasza Rada Miejska pozostaje w konflikcie z kuratorem, który nie przyjął propozycji nowego ustroju oświatowego zaakceptowanego przez Radę. Koalicja „Nie dla chaosu w szkole” popierała także comiesięczny protest rodziców (każdego 10 dnia miesiąca, rodzice nie posyłają dzieci do szkoły), cieszący się dużą popularnością w szkołach.

KOD w Łodzi dołożył się w istotny sposób do sukcesu akcji. Zbieraliśmy podpisy pod referendum, wspieraliśmy protesty nauczycieli, kolportowaliśmy ulotki, pisaliśmy artykuły, nagłaśnialiśmy problem w mediach, uświadamialiśmy społeczeństwo w sprawie złych skutków i skandalicznego sposobu procedowania reformy, nieliczącego się z potrzebami nie tylko szkół jako instytucji, ale przede wszystkim samych dzieci, pomimo szumnych deklaracji rządu. Mieszkańcy miasta bardzo pozytywnie odbierali nasze zaangażowanie w tę sprawę.

Wszystko teraz zależy od woli PiS i jego reprezentantów w Sejmie. Przed wyborami prezydenckimi oraz parlamentarnymi zarówno kandydat na prezydenta Andrzej Duda, jak i przyszła min. Zalewska podkreślali, że zmiany w edukacji nie mogą być wprowadzane z pominięciem woli najbardziej zainteresowanych — rodziców i dzieci. Czekamy na realizację tych, jakże szczytnych i słusznych haseł.