4 czerwca 1989 r. wybraliśmy wolność.
A teraz… znowu musimy o nią walczyć, bo nie ma wolności (i wolnych wyborów) bez wolnych i niezależnych mediów.
Tymczasem TV chodzi na paskach…

Happening z 4 czerwca 2022r.

__W MEDIACH: Relacja w TV TOYA

Video i fotorelacja

 

Zdjęcia: Michał Stolarski, Madosia