18 stycznia br. odbyło się zebranie Zarządu Regionu Łódzkiego KOD
Omówiono na nim:

sprawę organizacji naszej corocznej akcji „Off-Grzanie za granie” dla WOŚP. Zreferowano stan przygotowań, kwestię wynajmu sali, transportu rzeczy niezbędnych dla wydawania posiłków, ogrzewania, dostępu do energii elektrycznej, dowozu jedzenia i obsady całodziennych dyżurów.

współpracę z Radą Regionów. Małgorzata Michalska zrezygnowała z funkcji naszego w niej przedstawiciela. Na jej miejsce powołano stosowną uchwałą Mirka Michalskiego.

kwestię stałych spotkań z członkami KOD Regionu Łódzkiego. Ustalono, że będą się one odbywały w każdą pierwszą środę miesiąca w naszej siedzibie na Gdańskiej 29. Zapraszamy na nie wszystkich. Przewidujemy, że w ramach tychże spotkań zorganizowane zostaną m.in. spotkania autorskie, oraz spotkania z politykami i samorządowcami.

przedyskutowano treść oraz formę nowych druków ulotnych i banerów, a także kwestię ich dystrybucji. Ustalono, że region nasz działać będzie na rzecz utworzenia wspólnej listy wyborczej partii demokratycznej opozycji.

omówiono promocję OKW i akcję zachęcania obywateli do uczestnictwa w nadzorowaniu prawidłowego przebiegu wyborów.

zaplanowano działania, które podejmiemy w związku ze zbliżającą się rocznicą napaści Rosji na Ukrainę – w tym akcję zbierania stalowych puszek po produktach żywnościowych, które po napełnieniu parafiną służą ukraińskim żołnierzom jako środek do ogrzewania.

na koniec omówiono treść korespondencji kierowanej do Zarządu Regionu i sposób odpowiadania na nią. Obsługę poczty powierzono Katarzynie Witek.

_Jerzy Morka