KIEDY: 15 marca (niedziela) godz. 17:00
GDZIE: Fabryka Wełny Hotel & Spa, ul. Grobelna 4, Pabianice

SPOTKANIE ODWOŁANE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA


  • Czy zmiany wprowadzane przez PiS w sądownictwie pozostawiają jeszcze margines praworządności i prawo obywateli do sprawiedliwych wyroków?
  • Czy istnieje jeszcze przestrzeń do obywatelskiej niezgody i prawny margines dla niezależnych sądów?
  • Jak obywatele mogą współdziałać ze środowiskiem sędziowskim na rzecz zachowania praworządnego państwa, w świetle dokonanych zmian?
  • Czy instytucje, organy ścigania, policja mają obowiązek respektowania odwołań obywatela do Konstytucji RP, w świetle zapisu, że można ją stosować bezpośrednio?

Na te i inne pytania będziemy się starali uzyskać odpowiedzi od naszego niezwykłego gościa 15 marca.

Wstęp wolny.

Marcin Matczak – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista w zakresie teorii prawa, komentator zmian w prawie, wprowadzanych przez PiS. Nieugięty obrońca trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.