Wyłoniony podczas Walnego Zebrania Członków KOD regionu łódzkiego zarząd spotkał się (3 listopada) na pierwszym roboczym zebraniu. Konieczne było ukonstytuowanie, przydzielenie zadań i przewidzianych statutem funkcji. W wyniku przegłosowanych wyborów funkcję zastępcy przewodniczącego objęła Katarzyna Witek, sekretarzem został Jerzy Morka a skarbnikiem Michał Stolarski. W Radzie Regionów reprezentowała nas będzie Małgorzata Michalska.

Rozdzielono także zadania pomiędzy poszczególnych członków ZR:

  • Kasia Witek – OKW, opieka nad regionami
  • Janusz Nagiecki – opieka nad regionami
  • Elżbieta Sardecka-Sokół – opieka nad siedzibą, dyżury
  • Jerzy Morka – redakcja www, fanpage,
  • Krzysztof Dudek – akcja, kierownik kreatywny, opieka prawna
  • Piotr Kłoda – kontakt z mediami (uwaga: należy zauktualizować bazę kontaktową), akcja
  • Michał Stolarski – archiwizacja wydarzeń, logistyka
  • Michalska Małgorzata – opieka IT, fanpage, opieka graficzna.

Czekająca nas kadencja zarządu, w latach 2022-2024 będzie najtrudniejszą. Wybory parlamentarne jesienią 2023 roku i samorządowe wiosną roku 2024 zdecydują o losie nie tylko wolności i demokracji w Polsce, ale i z jej kondycją finansową i gospodarczą. Wielką rolą KODu jest nie tylko aktywność w okresie przedwyborczym ale i w czasie wyborów, w roli obserwatorów, członków komisji lub mężów zaufania. Dopilnowanie prawidłowości przebiegu wyborów jest zadaniem priorytetowym. Projektem Obywatelskiej Kontroli Wyborów w naszym regionie koordynować będzie Katarzyna Witek.

Podczas zebrania Zarząd omówił także plan najbliższych działań, podjął też decyzję o przygotowywaniu podcastów, jako nowej formie docierania z informacjami do społeczeństwa. Tematem rozmów było również szereg spraw porządkowych.

_Mirek Michalski