Zapisując się do NEWSLETTERA wyrażasz zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 21/7, w celu korzystania z prowadzonej przez Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji” usługi „Serwis newsletter dla członków i sympatyków KOD”. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej ww. usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie „Komitet Obrony Demokracji” w zakresie jego działalności statutowej, z wyłączeniem działalności komercyjnej.


POLITYKA PRYWATNOŚCI